Európskych preukazov zdravotného poistenia je v obehu viac ako 180 miliónov

Európska komisia nedávno zverejnila nové štatistické údaje, podľa ktorých počet Európskych preukazov zdravotného poistenia (EHIC) v obehu prekročil 180 miliónov kusov. Počet Európanov, ktorí sú držiteľmi preukazu, sa každoročne zvyšuje od jeho zavedenia v roku 2004. Napriek nárastu má tento preukaz stále iba 30 percent občanov Európy.

EHIC je bezplatným preukazom, ktorý jeho držiteľovi zabezpečí rovnaký prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti, aký majú občania krajiny, v ktorej sa práve majiteľ preukazu zdržiava. Bez ohľadu na národnosť ho môže použiť každý, kto je poistený v systéme verejnej zdravotnej starostlivosti v niektorom z 27 členských štátov EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Vďaka jednotnej úprave preukazu miestni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vo všetkých zúčastnených krajinách vedia, že držiteľ preukazu má vo svojej domovskej krajine uzavreté zákonné zdravotné poistenie a že má nárok na rovnakú liečbu ako miestni pacienti z danej krajiny. Prínos z Európskeho preukazu zdravotného poistenia majú držitelia, ktorí utrpia počas pobytu v zahraničí úraz alebo ochorenie, a prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

S pribúdajúcim počtom turistov, ktorí so sebou nosia tento preukaz, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti čoraz lepšie poznajú postupy, ktoré by mali dodržiavať pri liečbe zahraničných pacientov. EHIC nahrádza formulár E111 a zjednodušuje administratívne postupy pre pacientov a zdravotnícky personál. Osoba s týmto preukazom bude mať prístup k potrebným službám zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok ako občan danej krajiny. Ak majú občania príslušného štátu nárok na bezplatnú verejnú zdravotnú starostlivosť, bude mať takýto nárok aj držiteľ Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Ak sa po uskutočnení platby predpokladá náhrada výdavkov, pacientovi je možné poskytnúť ju tiež za identických podmienok. O vydanie preukazu musia požiadať poistenci svoju zdravotnú poisťovňu. Tlačivá nájdu na pobočkách poisťovní, ale aj na ich internetových stránkach. Preukaz sa nedá vybaviť za jeden deň. Ak potrebuje poistenec vycestovať do cudziny rýchlo, môže požiadať o vystavenie náhradného certifikátu k preukazu. Poisťovňa mu ho vydá bezplatne a na počkanie. Certifikát však platí iba tri mesiace.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: