Nemocnice realizujú vzdelávacie projekty podporené z ESF státisícami eur

Projekty, ktorých cieľom je vzdelávanie zamestnancov zdravotníckych zariadení, realizujú v tomto roku niektoré nemocnice v banskobystrickom kraji. Uskutočňujú ich vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu (OP) Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Napríklad Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš realizuje ročný projekt s názvom Vzdelávanie zamestnancov Všeobecnej nemocnice s poliklinikou vo Veľkom Krtíši. Hlavným jeho cieľom je zvýšiť vzdelanostnú úroveň svojich zamestnancov. Tento cieľ realizujú prostredníctvom kurzov IT zručností, manažérskym a interpersonálnym vzdelávaním.

Na projekt získala nemocnica z ESF nenávratný finančný príspevok 222.936 eur (6,91 milióna Sk). Ďalších 11.733 eur (353.468 Sk) je päťpercentná spoluúčasť. Projekt s názvom Bližšie a efektívnejšie k pacientom podporený ESF v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia uskutočňuje tento rok aj Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Lučenci. Podporený bol sumou 259.908 eur (7,83 milióna Sk). Potreba takéhoto projektu vyplynula z nevyhnutnosti zlepšenia kvality služieb v nemocnici a dostupnosti poskytovaných služieb pre pacientov. Zamestnanci nemocnice sa vzdelávajú v oblastiach zákaznícky orientovaný manažér v zdravotníctve, počítačovej a informačnej gramotnosti, ekonomickom a právnom minime.

Na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov je zameraný aj projekt Nemocnice s poliklinikou Vaše zdravie vo Zvolene s názvom Zákaznícka nemocnica - podpora spokojného pacienta. Podpora z ESF predstavuje 297.418 eur (8,96 milióna Sk). Projekt je rozdelený do niekoľkých modulov: zákaznícky orientovaná nemocnica, počítačová a informačná gramotnosť, ekonomické a právne minimum, projektový manažment a odborné vzdelávanie v oblasti hygienických opatrení. Projekt sa bude podobne ako v nemocnici v Lučenci implementovať do apríla 2010.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: