EPZP nemožno v zahraničí využívať, ak tam občan pracuje

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) neslúži poistencovi na výkon práce v inom členskom štáte Európskej únie. Ako ďalej objasnila Eva Pálková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, podľa európskeho nariadenia každá osoba musí byť poistená tam, kde vykonáva svoju pracovnú činnosť. Vzťahuje sa to aj na prípady, keď má občan bydlisko na území iného členského štátu," doplnila. V týchto prípadoch je EPZP potrebné do ôsmich dní vrátiť zdravotnej poisťovni (ZP) a požiadať o jeho vydanie v príslušnom členskom štáte.

Poistenec zároveň musí ukončiť svoje poistenie na Slovensku, vrátiť preukaz poistenca a oznámiť vznik poistenia v inom členskom štáte. Pokiaľ zahraničná zdravotná poisťovňa vydá pracovníkovi formulár E106 EU, predloží ho na registráciu slovenskej ZP a tá mu vydá preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia poisteného v zahraničí s označením EU. Na základe tohto preukazu má jeho držiteľ nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Po zániku poistenia v inom členskom štáte musí občan do ôsmich dní opäť podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v SR. Pokiaľ sa zánik a opätovný vznik poistenia odohrá počas jedného kalendárneho roka, musí si podať prihlášku do tej iste ZP.

EPZP je bezplatný preukazom, ktorý jeho držiteľovi zabezpečí rovnaký prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti, aký majú občania krajiny, v ktorej sa práve majiteľ preukazu zdržiava. Bez ohľadu na národnosť ho môže použiť každý, kto je poistený v systéme verejnej zdravotnej starostlivosti v niektorom z 27 členských štátov EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. O vydanie preukazu musia požiadať poistenci svoju zdravotnú poisťovňu. Tlačivá nájdu v pobočkách poisťovní, ale aj na ich internetových stránkach. Preukaz sa nedá vybaviť za jeden deň. Ak potrebuje poistenec vycestovať do cudziny rýchlo, môže požiadať o vystavenie náhradného certifikátu k preukazu. Poisťovňa mu ho vydá bezplatne a na počkanie. Certifikát však platí iba tri mesiace.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: