ÚNSS mapuje, ako efektívne učiť cudzie jazyky ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pripravuje dvojročný projekt zameraný na zisťovanie, ako čo najefektívnejšie učiť jazyky dospelé osoby so zrakovým postihnutím. Partnermi projektu s názvom Jazykové vzdelávanie nevidiacich a slabozrakých dospelých v Európe – PLLBPAE sú aj Európska únia nevidiacich ako koordinátor, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a Cyperská organizácia nevidiacich.

"Existujúce jazykové kurzy a výučbové materiály sú prevažne vizuálne orientované, nie sú prispôsobené možnostiam vnímania ľudí so zrakovým postihnutím, čo je príčinou nedostatočného využívania jazykových kurzov dospelými osobami so zrakovým postihnutím a brzdou rozvoja tejto kľúčovej kompetencie. Preto je dôležité, aby boli k dispozícii vzdelávacie kurzy dôsledne zodpovedajúce aj špecifickým potrebám nevidiacich a slabozrakých ľudí," informoval TASR predseda ÚNSS Branislav Mamojka. Projekt umožní partnerom spoločne s učiacimi sa i vyučujúcimi vymieňať si skúsenosti a šíriť dobrú prax, porovnávať metódy a prispôsobenia potrebám nevidiacich a slabozrakých ľudí. Jeho výsledkom by mal byť prehľad a hodnotenie existujúcich možností, odporúčania na vyhodnocovanie prístupnosti jazykových kurzov a študijných materiálov a na ich prispôsobovanie potrebám ľudí so zrakovým postihnutím ako podpora vzdelávania pre všetkých. Realizovaný je s finančnou podporou Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci programu celoživotného vzdelávania.

ÚNSS je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí. ÚNSS má viac ako 5000 členov združených v 69 základných organizáciách na celom území Slovenska. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje všetkým zrakovo postihnutým ľuďom, ktorí o ne majú záujem. ÚNSS bola založená 7. apríla 1990.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: