Súčasné rozmiestnenie staníc ZZS je optimálne na 82 percent

Na Slovensku je v súčasnosti 264 ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS), z čoho je 120 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 144 ambulancií rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP). Najviac ich je v Banskobystrickom kraji a to až 47, najmenej - 19 v Trnavskom kraji. V Bratislavskom kraji je ich celkom 25. Základný rozdiel medzi RLP a RZP je v zložení posádky. V oboch sa nachádza vždy stredný zdravotnícky pracovník - záchranár a vodič - záchranár, v RLP navyše aj lekár.

Podľa Moniky Dodrvovej z Operačného strediska ZZS SR je súčasné rozmiestnenie sídiel staníc RLP a RZP na území Slovenska optimálne na 82 percent. "Oproti roku 2005 je trojnásobné zvýšenie dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti," skonštatovala pre TASR. Navyše po prehodnotení všetkých sídiel staníc ZZS dôjde u niektorých ambulancií k zmenám sídla stanice, typu ambulancie z RLP na RZP alebo naopak a k zvýšeniu počtu staníc. Ministerstvo zdravotníctva ešte začiatkom mája vyhlásilo výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 78 ambulancií ZZS. Dôvodom majú byť podľa rezortu končiace sa licencie. V súčasnej dobe je na Slovensku 50 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, pričom dvaja z nich prevádzkujú stanice leteckej ZZS.

Najväčším poskytovateľom ZZS na Slovensku je Spoločnosť Falck Záchranná, ktorá v súčasnosti prevádzkuje 74 staníc, z toho 30 RLP a 44 RZP. Pôsobí v regióne východného a severného Slovenska a v okolí Trnavy, pričom sieť staníc spoločnosti pokrýva 30 percent územia krajiny. "Pevne veríme, že spôsob, akým plníme poslanie ZZS, prispeje k tomu, aby bola spoločnosť Falck Záchranná pri udeľovaní licencií úspešná a získala minimálne taký počet staníc ako má v súčasnosti," uviedol pre TASR na margo výberového konania generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Falck Záchranná a.s. Ján Šteso.

Medzi poskytovateľov s najvyšším počtom staníc patrí aj Emergency medical service - EMS, s.r.o., Poprad. Spoločnosť prevádzkuje 10 staníc, z toho 5 RLP a 5 RZP a zdravotnú starostlivosť poskytuje v okresoch Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Podľa konateľa spoločnosti Jána Hencela má EMS, s.r.o. Poprad záujem rozšíriť svoje pôsobenie a zúčastní sa aj na spomínanom výberovom konaní. Podľa Štesa k najvážnejším problémom v rámci celého integrovaného záchranného systému patrí zneužívanie tiesňových liniek. "V prípade ZZS môže jej zneužitie viesť k zvýšeniu takzvaného dojazdového času ambulancie ZZS k pacientovi. Keďže včasnosť poskytnutia prvej pomoci často určuje hranicu medzi životom a smrťou pacienta, aj rozdiel niekoľkých minút v príchode ambulancie môže byť kritický. Každý z nás by mal preto zodpovedne pristupovať k rozhodovaniu o aktivácii záchranného systému," dodal.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: