Zdravie mužov potrebuje väčšiu osvetu

Sieť Európskeho mužského zdravotného fóra (EMZF)sa popri nordickej a anglosaskej rozrastá aj na centrálnu a východnú Európu, kde sa koordinačnej funkcie ujíma v rámci Európy Slovensko.

"Snahou je prezentovať tento program nielen u nás, ale vzhľadom na špecifické vplyvy životného prostredia a životného štýlu aj smerom na centrálnu a východoeurópsku zónu. Hľadať podporu treba v krajinách, ktoré sa dostali v tejto problematike ďalej, aby pomohli vyrovnávať rozdiely medzi jednotlivými štátmi," povedal na dnešnom stretnutí s novinármi v Bratislave Štefan Horváth, člen výkonnej rady fóra. Slovensko sa stalo členom Európskeho mužského fóra pred piatimi rokmi. Fórum sa venuje problematike mužského zdravia, pretože využívanie zdravotných služieb a informovanosti o zdraví mužov je podľa slov riaditeľa Európskeho mužského zdravotného fóra Ericka Savoyea veľmi slabé a nízke v celej Európe. Cieľom tejto organizácie je zvýšiť záujem o zdravie muža a prehĺbiť aktivity, ktoré by k tomu smerovali. Poskytovanú zdravotnú starostlivosť a informovanosť treba zvyšovať na úrovni spoločenskej, ale aj politickej.

Savoye dnes prezentoval aktivity tejto organizácie. Poukázal na slabú zdravotnú osvetu u mužov a ich následnú oveľa vyššiu mortalitu ako u žien. Častokrát sú základné služby viac prispôsobené ženským ako mužským potrebám. Fórum združuje 27 členských štátov. Spolupracuje s množstvom univerzít a iných inštitúcií. Podieľa sa na projektoch spolufinancovaných Európskou úniou. Pôsobí ako poradný orgán v oblasti nerovnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti prispôsobenej potrebám muža. Fórum sa snaží budovať si cestu k miestnym politikom a ľudom, ktorí tvoria zákony. Zatiaľ iba Írsko má implementované do svojej legislatívy zdravie muža. Hľadáme podporu na úrovni jednotlivých štátov EÚ a na úrovni Európskych komisií a parlamentu," uviedol na dnešnom stretnutí Horváth.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: