korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Očkovanie dospelých z pohľadu praktického lekára

Očkovanie dospelých z pohľadu praktického lekára
Zdroj: bigstockphoto.com

Proti tetanu a záškrtu vás preočkujú po novom raz za pätnásť rokov. Proti chrípke sa môžete dať zaočkovať každoročne. Od januára tohto roku bola schválená vyhláška o prevencii a kontrole prenosných ochorení z dielne ministerstva zdravotníctva. Okrem iného sa venuje aj formám očkovania, aj tomu, kedy je očkovanie povinné a kedy odporúčané. Pozrime sa na to však z praktickej stránky, priamo z ambulancie praktického lekára.

Hoci vyhláška stanovuje očkovanie pre dospelých ako povinné, v praxi sa často objavujú otázky – či ide o povinnosť pacientov, všeobecných lekárov či dokonca štátu. Dospelých pacientov do toho nikto nútiť nemôže, na pravidelnosť preočkovania si preto musí dohliadať vedome každý sám. Termín je možné overiť si u svojho všeobecného lekára. Očkovanie ani v dospelom veku netreba podceňovať, lebo tetanus, záškrt i ďalšie nepríjemné choroby môžu často aj zabíjať.

Deti sú povinne očkované

Väčšina lekárov odporúča svojim pacientom očkovať sa. Dôvodov je viac. Pomáha imunitnému systému rozpoznať a zničiť vírus, ktorý prenikne do organizmu ešte predtým, než vyvolá infekciu a vytvára ochranu proti opakovaným infekciám. „Očkovanie je dnes najúčinnejšou zbraňou v boji s infekčnými chorobami: zabraňuje nákaze, znižuje možnosť komplikácií, vznik invalidity, ba i smrti, ktorá bola kedysi pre každú epidémiu typická. Jeho podstatou je „vpravenie“ pôvodcov ochorení do organizmu, ktorí sú biologicky alebo chemicky oslabení, pričom je zachovaná schopnosť vyvolať v tele tvorbu protilátok. U detí sa robí sa vo vhodnom veku, keď je organizmus schopný vytvárať protilátky. Vyplýva to aj z deklarácie práv dieťa OSN, podľa ktorej má každé dieťa právo na najlepšiu preventívnu starostlivosť, a tou je aj očkovanie. Z tohto dôvodu je očkovanie detí povinné. Očkovací program podľa štatistík zachráni ročne 200 detí na Slovensku pred smrťou a ďalšie tisíce detí, ktoré by mohli byť postihnuté,“ hovorí MUDr. Peter Lipták z ambulancie praktického lekára v Bratislave a zároveň prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Chránení až do dospelosti

Ako ďalej MUDr. Lipták pokračuje, vo veľkej väčšine znášajú deti povinné očkovanie dobre a bez komplikácií. V detskom veku očkovanie končí zhruba v 13. rokoch a dieťa je potom chránené až do dospelosti. U dospelých ľudí je situácia v praxi trochu zložitejšia. „Hoci vyhláška stanovuje očkovanie pre dospelých ako povinné, v skutočnosti ide skôr o pravidelné odporúčané očkovanie. Dospelý to môže odmietnuť. V niektorých prípadoch ho očkovacia vakcína chráni na celý život, napríklad proti hepatitíde typu B,“ radí MUDr. Peter Lipták. Vírus už spomínanej žltačky typu B je oveľa nebezpečnejší, než by sa mohlo zdať do prvý pohľad. Patrí medzi desať najčastejších príčin úmrtí na svete, prenáša sa nakazenou krvou a telesnými tekutinami a môže spôsobiť zdravotné problémy na celý život. Deti narodené pred 1994 nie sú očkované proti hepatitíde typu A ani B v povinnom očkovaní. Narodené po roku 1998 sú proti žltačke typu B povinne očkované. V roku 2005 odštartovalo povinné očkovanie proti žltačke typu B aj u všetkých 11-ročných detí.

Na čo myslieť po tridsiatke

Ostatné typy očkovaní ochránia človeka zvyčajne až do 30-tky. V tomto veku sa preto treba opäť zamyslieť nad tým, že by ste sa mali dať opakovane preočkovať. „Dospelým odporúčame, aby boli zaočkovaní každých pätnásť rokov, čiže v 30-tom, 45-tom, 60-tom, 75-tom a 90-tom roku veku. Nemusia sa pritom pozerať do zdravotnej karty či do občianskeho preukazu, stačí, aby po dosiahnutí určitého veku mysleli na túto povinnosť, ktorá je pre nich z hľadiska ochrany ich zdravia dôležitá,“ konštatuje MUDr. Peter Lipták.

Povinné očkovania dospelých

Počas života by mal človek absolvovať niekoľko povinných očkovaní. Zhruba do trinástich rokov je dieťa zaočkované celkom deväťkrát. Kým väčšina detí bola zaočkovaná proti záškrtu a tetanu, mnohí dospelí nevedia, že časom ochrana z očkovania vymizne. Aby zostali naďalej chránení, čaká ich vakcinačná ihla u lekára proti záškrtu a tetanu každých pätnásť rokov. V súčasnosti sa podľa slov praktického lekára očkovanie proti tetanu spojilo aj s očkovaním proti záškrtu. Všetky povinné očkovania sú bezplatné, v plnej výške ich hradí zdravotná poisťovňa. Proti akým ochoreniam teda v praxi očkovanie chráni? „Tetanus je infekčné ochorenie, ktoré vzniká najčastejšie po drobných poraneniach a pohmoždeniach, zvlášť ak bola rana znečistená zeminou, prípadne v nej ostalo cudzie teleso, napríklad kamienok, tŕň, trieska. Pôvodca ochorenia prežíva v tele človeka niekoľko dní až týždňov po poranení. Ochorenie začína kŕčmi žuvacích svalov, sťahom svalov tváre, stuhnutím šije a chrbta, kedy sa telo ohne do oblúka, dochádza ku kŕčom dýchacích svalov. Chorý je pri vedomí, dusí sa a bez lekárskej pomoci môže zomrieť,“ varuje MUDr. Lipták. V našich podmienkach je tetanus ochorením starších ľudí, ktorí už nie sú chránení očkovaním. Záškrt je respiračné infekčné ochorenie spôsobené baktériami, lokalizované hlavne v oblasti hrdla, mandlí, v slizniciach nosa, očí. „Prejavuje sa zápalmi slizníc, opuchom až uzavretím prieduchu horných ciest dýchacích. Dochádza k zdureniu uzlín, poruchám prehĺtania, dýchania a poškodeniu nervov. Aby ste sa týmto nepríjemným zdravotným ochoreniam vyhli, treba včas uvažovať nad dostatočnou prevenciou,“ upresňuje lekár.

Odporúčané očkovania dospelých

Z dobrovoľných očkovaní u dospelých, ktoré sú odporúčané, je medzi ľuďmi najrozšírenejšie očkovanie proti chrípke. „Chrípka sa vyskytuje na celom svete a zapríčiňuje vznik epidémií rôzneho rozsahu od drobných lokálnych epidémií na školách a v detských kolektívoch až po epidémie celoštátneho rozsahu. Dôležitým preventívnym opatrením proti chrípke je očkovanie. Na Slovensku sa dáva zaočkovať proti chrípke menej ľudí než v okolitých krajinách,“ hovorí MUDr. Lipták. Ako ďalej dodáva, hlavné očkovanie proti chrípke začína od konca septembra a končí vo februári, alebo kým sa nezačne chrípková epidémia. „Po naočkovaní chrípkovej vakcíny stúpne do dvoch týždňov hladina protilátok proti vírusu v tele. Chráni pol roka, určitá bunková imunita trvá aj dlhšie. Chrípkové kmene vírusu neustále mutujú, zloženie očkovacej látky je preto iné každú sezónu. Určuje ho Svetová zdravotnícka organizácia začiatkom roka podľa toho, aký typ chrípky sa objavil v predošlej sezóne,“ uvádza MUDr. Lipták.

Treba si podľa neho uvedomiť, že chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie, ktoré je aj napriek modernej medicíne príčinou tisícov úmrtí ročne práve v krajinách s nízkou proporciou zaočkovanej populácie. „Zaočkovanosť  proti chrípke je na Slovensku veľmi nízka v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. Odporúčame súbežné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým infekciám najmä u detí, u ľudí nad 60 rokov, u pacientov s chronickými ochoreniami obličiek, srdca, pľúc, ciev, s cukrovkou a s imunitnými poruchami, ale tiež očkovanie žien v 2. a 3. trimestri tehotenstva. S pribúdajúcim vekom stúpajú riziká rôznych ochorení, ktoré sa pri chrípke môžu vystupňovať do rôznych komplikácií. Na Slovensku ročne zomrie z týchto dôvodov zhruba 1500 ľudí. Naším zámerom je tieto počty znížiť, “ dodáva MUDr. Peter Lipták. V dospelom veku býva zápal pľúc vyvolaný pneumokokom najčastejšou príčinou hospitalizácie ľudí starších ako 75 rokov.

Okrem očkovania proti chrípke a pneumokokovým infekciám, sa môžete dať dobrovoľne zaočkovať aj proti kliešťovej encefalitíde, vírusovej hepatitíde typu A a B, či tuberkulóze. „Na očkovanie by mali myslieť aj cestovatelia, ak cestujú do cudzích krajín. Pred cestou by mal každý človek najprv prekonzultovať odporúčané očkovanie s odborníkom. Dôležité je však aj to, ako sa človek v danej krajine správa, ako cestuje, z akých zdrojov pije pitnú vodu, kde je ubytovaný, ako sa stravuje,“ dodáva MUDr. Lipták. Ak si teda nechcete priniesť nepríjemný suvenír v podobe choroby z dovolenky či zo zahraničnej cesty, myslite na vhodné očkovanie už pár týždňov či mesiacov vopred.

Prevencia je najdôležitejšia

Kto sa má ísť kedy zaočkovať, určia zvyčajne všeobecní lekári, no tí zvyčajne dospelých na očkovanie zvyčajne nepredvolávajú. „Je zodpovednosťou lekára a zároveň pacienta, aby podľa zdravotnej karty odsledoval, kedy bol naposledy očkovaný. Predovšetkým pacient by si mal strážiť svoje zdravie, pretože to je pre neho najväčšou hodnotou. Pacient má tiež zákonný nárok na preventívnu zdravotnú prehliadku u svojho praktického lekára raz za dva roky, ktorú by nemal zanedbávať. Vo všeobecnosti môže na preventívnej prehliadke získať predstavu o svojom aktuálnom zdravotnom stave, rizikách vyplývajúcich z rodinnej a osobnej zdravotnej anamnézy, o krvnom tlaku a z následného odberu krvi i o biochémii, ktorá dokáže veľa naznačiť o rizikách možných chorôb,“ upozorňuje na záver MUDr. Peter Lipták.

Autor článku: Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: