Vzdelaní sú zdravší

Vzdelaní sú zdravší
Zdroj: bigstockphoto.com

Zdravie je naším najväčším bohatstvom. Zamysleli sme sa však niekedy nad tým, čo všetko na našu telesnú schránku pôsobí a čo všetko naše telo ovplyvňuje?

Iste vieme, že naše zdravie súvisí s vnútornými aj vonkajšími faktormi. K najdôležitejším a rozhodujúcim faktorom patrí náš životný štýl, a to najmä stravovanie. Naše telo v nemalej miere ovplyvňuje tiež aktívny pohyb a šport, negatívne fajčenie a toxikománie.

Napadlo nám, že pod naše zdravie sa podpisuje aj vzdelanie a spôsob, ako vychádzame s najbližšími, spolupracovníkmi, množstvo našich najbližších, sociálne kontakty?

Rodinné šťastie

Zistilo sa, že pocit prepojenia s inými ľuďmi je mimoriadne dôležitý pre fyzické a duševné zdravie. Doslova šťastný je človek, ktorý má v rodine i medzi priateľmi široké zázemie, ktorý medzi nimi nachádza porozumenie a úprimnú radosť, potešenie z úspechov a ktorý i v ťažkých chvíľach života nachádza medzi najbližšími oporu a pomoc.

Početné zahraničné štúdie potvrdili, že ľudia s obmedzenými alebo chýbajúcimi sociálnymi kontaktmi (samotári) mali v priebehu života niekoľkonásobne vyššiu chorobnosť. Reprezentatívne prieskumy v USA zistili dvoj až trojnásobne vyššiu mieru úmrtnosti a až deväťročné rozdiely v dĺžke života medzi ľuďmi s veľmi slabými a veľmi dobrými sociálnymi väzbami.

Môžeme sa domnievať, že u ľudí so slabými kontaktmi s okolím dochádza často ku kumulácii negatívnych sociálnych faktorov ako sú nezamestnanosť, rodinné problémy a vylúčenie z kolektívu priateľov. Samovraždy, alkoholizmus a duševné choroby sú podstatne častejšie u osamelých.

Vzdelanie

Investícia do vzdelania je investíciou do zdravia. Čím viac žiakov pokračuje vo svojom vzdelávaní na strednej škole a získava maturitu, tým rastú šance na zdravšiu populáciu.

Odborníci zistili významne zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení u ľudí so základným vzdelaním v porovnaní so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.

Alkohol a vzdelanie

Z prieskumov porovnávajúcich konzumáciu alkoholu medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi (VŠR) a respondentmi so základným vzdelaním (ZŠR) sa zistilo nasledovné: denne pije pivo 12 percent VŠR a 35 percent ZŠR, denne konzumuje víno 7 percent VŠR a 20 percent ZŠR, destiláty denne požívajú 2 percentá VŠR a 18 percent ZŠR. Z prehľadu je zrejmé, že ľudia so základným vzdelaním konzumujú alkoholické nápoje vo väčšej miere a pijú najmä „tvrdý alkohol“.

Výživa a vzdelanie

Strava ľudí s nižším vzdelaním obsahuje viac živočíšnych tukov, menej ovocia, zeleniny a mlieka (danú skutočnosť nemožno jednoznačne prisúdiť nižšej kúpnej sile sledovanej skupiny obyvateľstva). Možný je však aj súvis s tradinčnou slovenskou kuchyňou.

Veľa ľudí sa však v reštauráciách, či počas svojich zahraničných ciest stretlo aj s „inou kuchyňou“(gréckou, talianskou či inou). Nechali sa inšpirovať a zdraviu prospešné návyky zaradili do svojej každodennej stravy (konzumácia antioxidantov vo forme ovocia a zeleniny, za studena lisovaného olivového oleja, červeného vína – konzumovaného najmä počas jedla a v malom množstve, horkej čokolády apod.). Mladý, a tiež vzdelaný človek, je zároveň otvorenejší a přístupnější novým informáciám a poznatkom.

Človek sa môže vzdelávať po celý život, môže si upraviť svoje vzťahy v rodine, medzi najbližšími aj na pracovisku. A to sú dobré správy, najlepšie pre naše zdravie. Už ich len aplikovať do života…

Autor článku: MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: