Kegelove cvičenia na pomoc inkontinencii

Samovoľný únik moču – inkontinencia - nie je choroba, iba symptóm sprevádzajúci ochabnutie panvových svalov. Najčastejšie ho môžu vyvolať sedavé zamestnanie, pôrod a hormonálne zmeny. Ide o medicínsky, spoločenský a ekonomický problém. Jeho včasné riešenie môže mať významný vplyv na kvalitu života postihnutého pacienta. Ostych musí ísť bokom, do prvej línie sa musí dostať záujem o odbornú pomoc.

Spoločnosť Hartmann-Rico pripravila projekt vzdelávania odbornej a širokej verejnosti o problematike porúch udržania moču. Oslovuje ním predovšetkým ženskú časť populácie, ktorá týmto problémom trpí viac než muži. Edukačný projekt Kegelových cvičení ponúkne rady odborníkov a zároveň praktické cvičenia s fyzioterapeutkou. Ide o osvojenie si metódy nácviku sťahov svalov panvového dna ako prevenciu proti mimovoľnému úniku moču, ktoré predstavil už v roku 1948 americký gynekológ Arnold Kegel.S praktickými cvičeniami navštívi v tomto roku 6 odborných konferencii, kde budú mať špecializovaný personál aj odborníci možnosť naučiť sa správne cvičiť Kegelove cvičenia na prevenciu ľahkej inkontinencie. Účasťou na konferenciách Hartmann-Rico osloví takmer 900 odborníkov.

„Inkontinencia postihuje hlavne ženy vo veku okolo 45 rokov. Na Slovensku sa vyskytuje únik moču u žien približne v 25 % prípadov, čo je asi 530 tisíc inkontinentných žien. Toto číslo je veľmi vysoké, ale čo je hlavné, vznik tejto poruchy sa prenáša do stále nižších ročníkov. Naša spoločnosť prináša na trh pomôcky pre ľahkú aj ťažkú inkontinenciu – MoliMed a MoliCare. Rovnako, ako sa snažíme pacientom pomôcť týmito pomôckami, chceme im priniesť aj pochopenie a riešenie problému, ako aj možnosť oddialiť diagnózu úniku moču. Sme presvedčení, že projektom prispejeme k vzdelávaniu odborných pracovníkov a prostredníctvom nich aj pacientov. Súčasťou projektu je aj špeciálna edícia brožúrky Pohybová liečba pri ľahkom stupni úniku moču, ktorá je určená odbornému personálu, ako aj pacientom a spoločnosť ňou osloví až 70 000 pacientov. Cieľom publikácie je stručne a zrozumiteľne oboznámiť predovšetkým ženy s problematikou porúch udržania moču a ponúknuť pomoc, ktorá im uľahčí orientáciu na ceste za riešením, resp. vyriešením ich ťažkostí. V prípade záujmu o brožúrku Pohybovej liečby alebo o vzorky absorpčných pomôcok zadarmo môže pacient volať na bezplatné telefónne číslo 0800 100 150. Cenné informácie o svojom probléme môžu záujemcovia získať aj ja www.moliklub.sk,“ uviedla Marica Laščeková, senior brand manažérka spoločnosti HARTMANN-RICO.

Prv než pacient začne s pohybovou terapiou, je vhodné sa poradiť s lekárom. Až na základe absolvovaných vyšetrení, zohľadnení celkového zdravotného stavu a kondície individuálne zostaví výber cvikov. „Špeciálne cviky na posilnenie svalov panvového dna, tzv. Kegelove cviky, pôsobia preventívne a môžu zabrániť rozvoju inkontinencie, respektíve môžu zlepšiť stav pri ľahších formách stresovej inkontinencie, ako sú napríklad únik moču pri kašli a pohybe. Je však dôležité, aby fyzioterapeut ženám vysvetlil a naučil, ako správne zapojiť svaly panvového dna a aby aspoň na začiatku ženy cvičili pod jeho odborným dohľadom. Ťažšie stupne inkontinencie sú indikované na operačnú liečbu,“ podčiarkol MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., z Urologickej kliniky LF UPJŠ Košice.

Kegelove cvičenie

Cvičenie je rozdelené na 4 časti: vizualizáciu, relaxáciu, izoláciu a posilňovanie.

Vizualizácia slúži na objasnenie anatomických pomerov panvového dna a vonkajšieho genitálu. Pod kontrolou zrkadla sa pacientka môže na ilustráciu pokúsiť o vtiahnutie konečníka. Na spoznanie svalov panvového dna sa môže pokúsiť o ich sťah počas močenia. Ráno, keď je prúd moču najväčší sa ho žena môže pokúsiť prerušiť.

Relaxácia. Žena by mala cvičenia vykonávať tam, kde ju nikto nebude rušiť a kde sa môže na cvičenie sústrediť. Dobré je použiť relaxačnú hudbu. Nohy pod kolenami je vhodné podložiť stočenou dekou alebo vankúšom tak, aby sa znížilo napätie brušných svalov. Počas relaxácie sa snaží pacientka sústrediť na oblasť panvového dna.

Izolácia. Je to fáza, ktorá predstavuje vlastný nácvik izolovaného sťahu konečníka a pošvy (resp. svalov panvového dna). Je dôležité, aby sa ženy naučili skutočne izolovane vťahovať pošvu a konečník. V konečnej fáze cvičenia potom možno vťahovať pošvu aj konečník súčasne, ale pri nácviku a na začiatku posilňovania je nutné, aby si ženy uvedomili, ako zaobchádzať s jednotlivými časťami svalov panvového dna. Nesmie dochádzať k zámene sťahov panvového dna za prácu brušných a sedacích svalov. Toto je najproblematickejšia časť Kegelových cvičení. Preto je dôležité úvodnú časť cvičení robiť pod dohľadom fyzioterapeuta.

Vlastné posilňovanie. Ženy sa snažia o udržanie sťahu od jednej do siedmich sekúnd, pričom počet opakovaní je individuálny od 20 do maximálne 300 sťahov za deň. Celkový počet 300 sťahov nie je vhodné vykonávať naraz. Cvičenie je dobré rozdeliť si do niekoľkých častí. Počas posilňovania je nutné striedať krátke a silné sťahy so sťahmi s výdržou 7 – 10 sekúnd. Pri bezpečnom zvládnutí Kegeloveho sťahu možno opustiť cvičenie na chrbte a pokúsiť sa o cvičenie v náročnejších polohách a v rôznych situáciách.

Zásady, ktoré treba pri Kegelových cvičeniach dodržiavať:

Zaistiť si pokojné prostredie, pustiť relaxačnú hudbu, vyvetrať miestnosť, mať vhodnú podložku a vhodný odev, hodinu pred cvičením nejesť a vyprázdniť si močový mechúr. Dôležité je cvičiť pravidelne (denne alebo každý druhý deň), každý cvik opakovať 3 až 5-krát. Je dobré cvičiť do krajných polôh, ale tak, aby cvičenie nevyvolávalo bolesť, cviky treba vykonávať správne a zamerať sa na ich kvalitu, a nie na ich počet. Účinné je cvičenie v polohách, kde je panva vyššie ako hlava, treba pravidelne dýchať, kontrolovať svaly panvového dna a správne podsadiť panvu. Problémy a neistoty je dôležité konzultovať s fyzioterapeutom.

„V nedávnej minulosti prichádzali k lekárovi skôr ženy s vyšším stupňom postihnutia. Dnes sú ženy spoločensky vyťaženejšie a zároveň viac informované. Často pociťujú aj malé poruchy udržania moču ako handicap. Práve v tejto začínajúcej fáze môžu byť Kegelove cvičenia výrazným pomocníkom v prevencii ľahkého úniku moču. Je však veľmi dôležité, aby boli cviky správne cvičené, lebo len vtedy môžu byť účinné. Preto rozhodne odporúčam, aby sa postihnuté pacientky na začiatku obrátili na odborníka – fyzioterapeuta, s ktorým budú konzultovať správnosť cvičenia,“ dodala fyzioterapeutka Lenka Besedová.

Autor článku: Viola Tóthová

Dátum zverejnenia: