Dobrovoľní darcovia odovzdali v Žiline približne 110 litrov krvi

Približne 110 litrov krvi od 276 darcov odobrali pracovníci Národnej transfúznej služby (NTS) SR počas druhého ročníka Žilinskej kvapky krvi. Dvojdňové podujatie na Námestí Andreja Hlinku a na žilinskom pracovisku NTS SR usporiadalo pri príležitosti Svetového dňa darcovstva krvi mesto Žilina v spolupráci s NTS SR. „Do tohto ročníka Žilinskej kvapky krvi sme vstupovali s vedomím spropagovať darcovstvo ako fenomén. Darovať krv je veľmi dôležité a prospešné. Aj na tejto akcii sa ukázalo, že Žilinčania sú ochotní pomôcť dobrej veci,“ povedal primátor Žiliny Ivan Harman, ktorý sa tiež pripojil k dobrovoľným darcom. Počas prvého dňa Žilinskej kvapky krvi navštívilo pracovisko NTS SR 54 darcov a na námestí Andreja Hlinku darovalo krv 69 ľudí, dnes bolo na pracovisku NTS SR 68 darcov a na námestí Andreja Hlinku 85 dobrovoľných darcov. „Podujatie sa pozitívne dostalo do povedomia Žilinčanov už minulý rok. Vítame záujem mesta Žilina pri vyzdvihovaní humánnosti darcovstva. Takéto akcie sú na prospech toho, aby sme mali dostatok krvi nielen počas letných mesiacov,“ skonštatovala vedúca lekárka NTS SR v Žiline Mária Laurincová. Do prvého ročníka Žilinskej kvapky krvi sa zapojilo 211 darcov. V priestoroch mestského úradu darovalo krv 67 a na žilinskom pracovisku NTS SR 144 ľudí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: