Vo Viedni sa dnes začalo stretnutie ministrov zdravotníctva EÚ

Vo Viedni sa dnes začalo stretnutie ministrov zdravotníctva EÚ
Zdroj: bigstockphoto.com

Diabetes ako epidémia modernej doby a často zanedbávaná potreba diferencovaného prístupu k pacientom podľa pohlavia sú hlavnými témami dvojdňového informačného stretnutia rady ministrov zdravotníctva členských krajín EÚ, ktoré sa začalo dnes vo viedenskom Hofburgu.

Na rokovaní odborníkov sa zúčastňujú aj ministri zdravotníctva z kandidátskych krajín únie, ako aj zástupcovia Číny a USA. Rakúska ministerka zdravotníctva Maria Rauchová-Kallatová a zástupkyňa generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Catherine LeGales-Camusová na tlačovej besede zdôraznili, že oba tematické okruhy patria k hlavným problémom rezortov zdravotníctva prakticky vo všetkých štátoch sveta.

Rauchová-Kallatová informovala, že v Európe žije v súčasnosti 22,5 milióna diabetikov, v roku 2025 by sa mal tento počet zvýšiť na 60 miliónov. V roku 1995 sa za lieky na cukrovku vydalo na celom svete 3,8 miliardy USD, v roku 2005 dosiahla táto suma výšku 17,8 miliardy USD a v roku 2010 by to malo byť 27,9 miliardy USD.

Okrem finančnej záťaže je potrebné zobrať do úvahy aj skutočnosť, že včasným rozpoznaním a predchádzaním 2. typu cukrovky napríklad zdravou výživou a dostatočným telesným pohybom možno zabrániť nekonečnému utrpeniu postihnutých. "Na celom svete príde každých 30 sekúnd k amputácii nohy, 70 percent amputácií súvisí s diabetickým poškodením ciev. Pomocou dôslednej informačnej politiky by sa mohol počet diabetických amputácií znížiť o 85 percent. Približne polovica krajín EÚ - presne 14 - nemá vypracovaný diabetický plán," podotkla rakúska ministerka zdravotníctva.

Predstaviteľka WHO Catherine LeGales-Camusová pripomenula, že kľúčom na zvládnutie celosvetovej epidémie diabetu je prevencia. V tejto oblasti ide o zredukovanie fajčenia, dostatok pohybu, zdravú výživu a obmedzenie konzumácie alkoholu. "Približne 1,1 miliardy obyvateľov na Zemi má nadváhu, pritom aj rozvinuté krajiny vydávajú na prevenciu iba tri percentá zo svojho rozpočtu na zdravotníctvo," povedala Camusová.

Ďalšou témou rokovania ministrov zdravotníctva EÚ vo Viedni je problematika zdravia žien. Zástupkyňa generálneho riaditeľa WHO pripomenula, že u žien sa rakovina a diabetes objavujú častejšie ako u mužov.

Najčastejšou príčinou úmrtia žien v Európe sa stali choroby obehového ústrojenstva, infarkty a mozgové porážky. V roku 2005 sa práve tieto choroby podieľali na úmrtnosti žien 59 percentami. Túto skutočnosť však zodpovední často podceňujú a ženy sa nedostanú k adekvátnej liečbe, zdôraznila Camusová.

Podobný názor prezentovala aj rakúska ministerka zdravotníctva. "Potreby mužov a žien v zdravotníctve sú rozdielne, týka sa to tak prevencie, ako aj liečby ochorení." Ministerka súčasne pripomenula, že napríklad v prípade infarktu sa ženy dostanú do nemocnice v priemere o pol hodiny neskôr ako muži, opatera v ich prípade nie je natoľko intenzívna, zriedkavejšie sú aj transplantácie. Každá druhá Rakúšanka umiera pritom na ochorenie obehového ústrojenstva.

Maria Rauchová-Kallatová upozornila, že rozdielny postoj k pacientom ignoruje aj farmaceutický priemysel. "Acylpyrín je liekom, ktorý chráni pred infarktom mužov, nie však ženy. Naopak, pred mozgovou mŕtvicou chráni skôr ženy, nie mužov. Túto informáciu však výrobcovia v príbalovom letáku neuvádzajú."

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: