Dôvera po nemocniciach hodnotila aj kúpele, najlepšie obstálo Brusno

Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera zverejnila po májovom hodnotení zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti aj rebríček 27 zmluvných kúpeľných zariadení. Ten vznikol na základe prieskumu spokojnosti pacientov a hodnotenia poskytovaných služieb. Ako najlepšie vyhodnotila súkromná zdravotná poisťovňa kúpele Brusno, Číž a Bardejov.

"Prieskum kúpeľov je skôr pohľad pacienta," uviedol dnes na tlačovej konferencii riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti ZP Martin Kultan. Priblížil, že hodnotenie sa zameralo najmä na spokojnosť pacienta a na to, aké služby a v akej kvalite dokážu kúpele poskytnúť. Do prieskumu sa zapojilo takmer 800 pacientov, čo predstavuje každého desiateho poistenca Dôvery, ktorý bol v kúpeľoch. Jedno zariadenie hodnotilo približne 50 ľudí. Pacienti najčastejšie v kúpeľoch ocenili prístup a správanie personálu, najmenej spokojní boli s ubytovaním a stravou. Ako konštatoval Kultan, s kúpeľmi sú však poistenci celkovo mierne spokojnejší ako s nemocnicami. Medzi najsilnejšie stránky slovenských kúpeľov z pohľadu poisťovne patrí vybavenie a úroveň zdravotnej časti, naopak medzi nedostatky radí v niektorých zariadeniach vybavenie a úroveň liečebných domov, ako aj dostupnosť doplnkových služieb.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: