Svetový deň darcov krvi oslávia Košičania jej darovaním

Oboznámiť sa s prácou transfúznej služby, ale aj darovať krv môžu Košičania počas akcie, ktorú v rámci osláv Svetového dňa darcov krvi pripravuje na 14. júna košické pracovisko Národnej transfúznej služby (NTS). "Vítaní sú v čase od 8. do 12. hodiny v našich priestoroch na Triede SNP 1 darcovia každého veku s rodinnými príslušníkmi," pozýva na podujatie vedúca lekárka pracoviska Jitka Mačalová. Tento deň je podľa nej vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar. Zmyslom sviatku je osloviť verejnosť a pripomenúť, že "medzi nami žijú úžasní vzácni ľudia, ktorí sú ochotní nezištne, bez nároku na odmenu, pomôcť iným". Štrnásty jún sa tak môže podľa Mačalovej stať nedeľou dobrých skutkov. Leto, ako pripomenula, patrí totiž k najkritickejším obdobiam roka, keď stúpa počet ťažkých zranení, a tým aj spotreba krvi v zdravotníckych zariadeniach. Mačalová informovala, že medzi darcami, ktorí sa chystajú v nedeľu darovať krv na košickej transfúzke, sú okrem iných aj zamestnanci odboru zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, meststí a regionálni poslanci či pracovníci Magistrátu mesta Košice a Detskej fakultnej nemocnice. Návštevníkov a darcov krvi potešia vystúpením malí hudobníci z cimbalovej detskej ľudovej hudby Abovček, ktorá pôsobí pri Základnej umeleckej škole na Bernolákovej ulici. Svetový deň darcov krvi je celosvetovým podujatím, ktoré sa spája s narodením lekára Karla Landsteinera (14. jún 1868) - nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za objasnenie funkcie a určenie systému štyroch krvných skupín. Spolupodieľal sa aj na objavení Rh faktora.
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 14. jún za Svetový deň darcov krvi v roku 2004.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: