Levická nemocnica uhradila časť dlhu za energie, odstávka vody však pokračuje

Levická nemocnica uhradila časť sumy, ktorú dlhuje za dodávku energií spoločnosti Energo SK. Ako potvrdila podpredsedníčka Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ľubica Burdová, nemocnica previedla na účet dodávateľa, ktorého jediným vlastníkom je NSK, sumu 200.000 eur (6 miliónov Sk). Napriek tomu Energo SK pokračuje v obmedzení dodávok teplej vody pre nemocnicu. Rozhodol sa však upustiť od svojho zámeru prerušiť od 20. júna distribúciu elektrickej energie do celého areálu nemocnice. Od 4. júna tohto roka tečie na gynekologicko-pôrodníckom oddelení nemocnice v Leviciach teplá voda len od šiestej do 14. hodiny. Po tomto termíne je oddelenie zásobované iba troma 80 litrovými bojlermi. O tom, či sa obnovia dodávky teplej vody v plnom rozsahu, rozhodne predstavenstvo Energa na svojom zasadnutí v priebehu budúceho týždňa. Dlh nemocnice voči dodávateľovi energií predstavoval pred splatením poslednej splátky 298.988 eur (9 miliónov Sk).

Problémy s dlhmi voči dodávateľom energií nie sú podľa Burdovej jedinými problémami nemocnice. Tvrdí, že nemocnica má nedostatok lekárov s príslušnou atestáciou. Krajský štátny lekár Ľubomír Ševčík sa vyjadril, že je to zapríčinené práceneschopnosťou viacerých lekárov, ktorí sú však naďalej zamestancami nemocnice. Tvrdí, že čaká na výsledky dozoru, ktorý momentálne kontrolné orgány vykonávajú v nemocnici. Ak tie potvrdia, že nemocnica nevyhovuje legislatíve a normám, je pripravený odobrať jej licenciu. Burdová považuje váhanie krajského štátneho lekára za alibistické, podľa jej názoru je v jeho kompetencii zasiahnuť, ak sú na to objektívne dôvody. Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti je podľa Ševčíka plne zodpovedná nezisková organizácia, ktorá má nemocnicu v prenájme. Ak jej krajský štátny lekár odoberie licenciu, môže NSK odstúpiť od nájomnej zmluvy.

Prenájom levickej nemocnice neziskovej organizácii odsúhlasili poslanci NSK v decembri 2004. Uznesenie prijaté po prvom kole hlasovania predseda kraja Milan Belica nepodpísal, jeho veto poslanci prelomili v druhom kole opakovaným hlasovaním. Belica napriek tomu odmietol podpísať nájomnú zmluvu s neziskovou organizáciou. Tvrdil, že zmluva má priveľa právnych nedostatkov a poukázal aj na skutočnosť, že v prípade levickej nemocnice chýbalo výberové konanie. Neziskovú organizáciu, ktorá má nemocnicu v prenájme, založili miestni podniaktelia, lekári a krajskí poslanci. Postupne správnu radu opustili lekári i poslanci, zostali len podnikatelia, ktorí sa postupne menili. V súčasnosti ovláda nemocnicu spoločnosť Cityfarma.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: