Sektor biotechnológií zaznamenal aj napriek kríze dobré výsledky

Napriek tomu, že svetová ekonomika zápasí s problémami, globálny biotechnologický sektor zaznamenal v roku 2008 dobré finančné výsledky. Vyplýva to zo správy Beyond borders: Global biotechnology report 2009 už 23. ročníka štúdie spoločnosti Ernst & Young zameranej na vývoj v odvetví biotechnológií.

Dlhotrvajúci nedostatok finančných zdrojov v tomto sektore však veľkou mierou preveruje obchodné modely, ktoré sa v uplynulých vyše 30 rokoch podieľali na raste odvetvia. K presadeniu nových, dlhodobo fungujúcich spôsobov ďalšieho financovania vývoja liečiv by mali podľa správy prispieť štyri hlavné trendy: dôraz na generické liečivá založené na najúspešnejších patentovaných liekoch súčasnosti, rozvoj personalizovanej medicíny, zásadná zdravotnícka reforma v Spojených štátoch a pokračujúca globalizácia odvetvia. "S podobnou situáciou sa biotechnologické spoločnosti doteraz nestretli. Na rozdiel od predošlých náročných období možno súčasný stav označiť za dlhodobú krízu s ďalekosiahlymi dôsledkami. Ak chcú podniky v tomto prostredí uspieť, musia sa zamerať na tvorbu dlhodobo fungujúcich modelov pre financovanie inovácií," povedal Glen Giovannetti, vedúci globálneho oddelenia spoločnosti Ernst & Young zameraného na biotechnológie.

"Podobne ako väčšinu trhov postihla finančná kríza významnou mierou aj európske biotechnologické firmy. Veľa spoločností čelí pri získavaní kapitálu problémom, pristupuje k reštrukturalizačným opatreniam a využíva transakcie na zabezpečenie budúcej existencie podniku. Ďalšia konsolidácia bude pravdepodobne nevyhnutná," upozornil Jürg Zürcher, vedúci oddelenia pre oblasť biotechnológií spoločnosti Ernst & Young v regióne západnej a východnej Európy, Stredného východu, Indie a Afriky. Hlavnou výzvou v súčasnosti je podľa štúdie pre celé odvetvie hľadanie riešenia ako existenčnú krízu prekonať a využiť príležitosti na budúci rozvoj. Ernst & Young patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Má 135.000 zamestnancov na celom svete.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: