PMÚ potvrdil pokutu pre AFN za porušenie hospodárskej súťaže

Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR potvrdila pokutu vo výške 1597,96 eura (48.140 Sk) pre Asociáciu fakultných nemocníc (AFN) SR za obmedzenie hospodárskej súťaže formou rozhodnutia a konania združenia podnikateľov. "Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. júna a nie je možné sa voči nemu odvolať," informovala TASR hovorkyňa PMÚ Alexandra Bernáthová.

Podľa PMÚ asociácia obmedzila hospodársku súťaž tým, že začiatkom roku 2007 vstupovala do procesu uzatvárania zmlúv medzi jej členmi - fakultnými nemocnicami poskytujúcimi ústavnú zdravotnú starostlivosť a niektorými zdravotnými poisťovňami a požadovala od zdravotných poisťovní výrazné navýšenie zmluvných cien za ukončenú hospitalizáciu oproti priemernej cene v roku 2006 plošne v prospech jej členov. "Konanie AFN, dokladovateľné napríklad zápisnicami z jednotlivých stretnutí medzi AFN a zdravotnými poisťovňami, slúžilo teda na zvýšenie minimálnych cien za ústavnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na jej kvalitu," uviedla Bernáthová. Objasnila, že sa tak znížila snaha o kvalitatívne súťažné aktivity medzi jednotlivými fakultnými nemocami a tiež medzi fakultnými nemocnicami a ďalšími poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nezdruženými v AFN.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: