Zníženie cien zdravotníckych pomôcok

Zástupcovia ministerstva zdravotníctva rokovali (16. júna 2009) s predstaviteľmi Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) a prezentovali stanovisko MZ SR, ktoré sa týka plošného zníženia cien zdravotníckych pomôcok. Ministerstvo zdravotníctva SR sa na základe analýzy Ministerstva financií SR o vývoji výmenného kurzu medzi slovenskou korunou a eurom a vývoji cien zdravotníckych pomôcok v predchádzajúcom období rozhodlo plošne znížiť maximálne ceny od výrobcu alebo dovozcu v eurách (bez dane z pridanej hodnoty zdravotníckych pomôcok) o 12,9 %.

Plošné zníženie cien vstúpi do platnosti 1. októbra 2009. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Čižmáriková.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: