Na dostavbu nemocnice Rázsochy sa podľa Rašiho možno využijú PPP projekty

Projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP) by sa mohli využiť pri dostavbe Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Rázsochy v Bratislave. V prestávke rokovania vlády to dnes uviedol minister zdravotníctva Richard Raši. Priblížil, že na stavbe momentálne prebieha medicínsky a technický audit, ktorý má byť ukončený do konca septembra. Doplnil, že PPP projekty by mohli využívať aj nemocnice v Bratislavskom kraji, ktoré nemôžu na svoju modernizáciu čerpať prostriedky z eurofondov. Vláda informáciu o implementácii PPP projektov vzala na vedomie. Ako sa uvádza v materiáli, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, hospodársku krízu a neprístupnosť operačného programu pre všetky kraje sa ako ďalší zdroj financovania z pohľadu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR javí účelné využívanie PPP projektov. Rezort bude preto za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb aktívne podporovať vznik verejno-súkromných partnerstiev.

Negatívny vplyv krízy sa podľa ministerstva prejavil v znížení výdavkov do výstavby zdravotníckych zariadení, ako aj nákupu a obnovy ich prístrojového vybavenia. "Technologické a prístrojové vybavenia sú v niektorých zdravotníckych zariadeniach morálne a fyzicky zastarané, zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti už v mnohých prípadoch ani nie je možné," konštatuje sa v materiáli. Rezort preto nevylučuje ani vznik závažných havarijných situácií. Za hlavné výhody PPP projektov považuje MZ SR ekonomickú efektívnosť a to, že každý partner je zodpovedný za tie riziká, ktoré vie najlepšie zvládať alebo eliminovať. "PPP ako forma spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom zabezpečí udržiavanie hodnoty verejného diela, zvyšovanie úrovne služieb a zabezpečenie inovácie a konkurencie."

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: