ÚVZ upozorňuje na nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Holandsku, v Litve, v Taliansku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

1. názov: Mascara Amazing Length'n Build, značka: Gosh krajina pôvodu: Dánsko výrobná dávka: electric blue L600 Výrobok obsahuje 134 µg/kg N-nitrosodiethanolamine – NDELA.2. názov: Mascara GO FOR VOLUME, značka: 2B Cosmic krajina pôvodu: Belgicko výrobná dávka: B07, dark blue 03, Výrobok obsahuje 162 µg/kg N-nitrosodiethanolamine – NDELA.
Výrobky obsahujú látku NDELA. NDELA je klasifikovaná ako potenciálna karcinogénna látka.3. názov: Sun lotion „Swedish beauty Perfectlydark“, značka: Swedish Beauty krajina pôvodu: USA čiarový kód: 05 4402650523 Výrobok obsahuje cholekalciferol (vit. D3).4. názov: Sun lotion „Swedish beauty Ravishing“, značka: Swedish Beauty krajina pôvodu: USA čiarový kód: 05 4402650547
Vo výrobkoch bol zistený cholekalciferol, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 335) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.5. názov: Parfumed TALCUM POWDER, Spring fresh line, „Lavender“ perfume – parfumovaný telový púder - levanduľa, značka: Spring Fresh krajina pôvodu: Kanada výrobná dávka: UP-6273Z
Uvedený kozmetický výrobok obsahuje arzén., Arzén je látka s karcinogénnymi (pokožka, pľúca, pečeň, krvný a lymfatický systém) a mutagénnymi účinkami (poškodenie DNA).6. názov: Lesky na nechty – Nail Art – žltý a zelený, značka: Nail Art krajina pôvodu: neznáma výrobná dávka: neznáma
Výrobky obsahujú dibutylftalát.7. názov: Nail lacquer - lak na nechty, značka: O.P.I. krajina pôvodu: USA výrobná dávka: O.P.I Nail Lacquer - Cara Mia Crimson K 68625 VRV uvedených výrobkoch bol zistený dibutylftalát. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

Foto: databáza RAPEX

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: