Modernizácia pracoviska nemocnice v Banskej Bystrici zníži radiačné zaťaženie detí

V banskobystrickej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) odovzdali dnes do užívania zmodernizované digitalizované rádiodiagnostické pracovisko. Vybavené už je kombináciou priamej a nepriamej digitalizácie. Znamená to krok dopredu nielen v technickom vybavení a znížení radiačnej záťaže detí, ale v konečnom dôsledku aj úsporu času a finančných prostriedkov.

"Môžem povedať, že digitalizácia v podstate znamená zníženú radiačnú záťaž, odpadá klasické vyvolávanie snímok plus manipulácia s toxickým odpadom. Skracuje sa čas vyšetrenia pacienta, čo je, ja si myslím, veľmi výhodné. Ale v prvom rade vidím tú zníženú radiačnú záťaž v detskom veku ako prioritnú," uviedol riaditeľ DFNsP Ján Nosko. Dodal, že nemocnica v súčasnosti pripravuje a v najbližších mesiacoch chce zrealizovať verejné obstarávanie na dodávku mobilného C-ramena a archivovacieho systému. Tým sa ukončí etapa modernizácie spomínaného pracoviska v tejto detskej nemocnici.

Rádiodiagnostické pracovisko funguje a pracuje nepretržite od svojho otvorenia v roku 1982. Až dosiaľ na ňom investovali len do periodických prehliadok a opráv a už niekoľko rokov servisní technici avizovali jeho havarijný stav. Vedenie nemocnice preto požiadalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o pridelenie kapitálových výdavkov z jeho rozpočtu na riešenie tejto situácie. Žiadosť akceptovalo a pridelilo financie na obstaranie digitálneho RTG prístroja. Vo verejnom obstarávaní uspela firma, ktorá dodala digitálne RTG zariadenie s dvojmonitorovou diagnostickou stanicou a plochým panelom za takmer 273.626 eur (8,24 milióna Sk). K prideleným kapitálovým výdavkom MZ SR vo výške 215.205 eur (6,48 milióna Sk) sumou 58.421 EUR (1,76 milióna Sk) prispela tiež Liga proti rakovine. K digitalizácii pracoviska darovaním čítačky v hodnote približne 62.072 eur (1,87 miliónov Sk) prispela istá firma. Do rekonštrukcie a úpravy priestorov pracoviska pediatrickej rádiológie investovala DFNsP približne 50.000 eur (1,51 milióna Sk) z vlastných zdrojov, konštatoval Nosko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: