Kampaň Svetový týždeň kontinencie má prispieť ku skvalitneniu života chorých

Prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí, ktorí trpia samovoľným únikom moču alebo stolice, je hlavným cieľom prvého ročníka celosvetovej kampane Svetový týždeň kontinencie na Slovensku. Informovala o tom dnes Katarína Kolimárová zo spoločnosti PRime Time. "Základným predpokladom na splnenie cieľa je zvýšiť povedomie o probléme inkontinencie, o jeho diagnostike, liečbe, spôsoboch starostlivosti o inkontinentného človeka," vysvetlila.

Kampaň vyhlásila Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu v dňoch 22.-28. júna. "Ide o prvý ročník celosvetovej iniciatívy, ktorá reaguje na potreby vyše 200 miliónov ľudí na celom svete, trpiacich problémami spojenými so samovoľným únikom moču (inkontinenciou)," priblížila s tým, že na Slovensku sa do tejto iniciatívy zapojilo občianske združenie InkoFórum. Ako dodala, jeho hlavným cieľom je pomôcť osobám s problémom inkontinencie. "Svoje aktivity zameriava jednak na vzdelávanie odborníkov v zdravotníctve a jednak na pomoc a informovanie širokej verejnosti," poznamenala.

Inkontinencia je pálčivý a intímny problém, o ktorom sa ľudia často hanbia hovoriť. "Samovoľný únik moču je ochorenie, ktoré sa dá liečiť. Treba však o ňom otvorene hovoriť, nebáť sa kontaktovať združenie, lekárov, aktívne vyhľadávať odbornú pomoc, radu a informácie, a to nielen počas Svetového týždňa kontinencie," zdôraznila Kolimárová. Doplnila, že podľa výskumov až 17 percent dospelej populácie na Slovensku trpí samovoľným únikom moču. "Najčastejšími typmi nedobrovoľného úniku moču býva tzv. stresová inkontinencia moču (SIM) a urgentná inkontinencia moču (UIM). Stresová inkontinencia moču znamená pasívny, mimovoľnú únik moču pri námahe v dôsledku zvýšeného vnútrobrušného tlaku," uzavrela.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: