Humanistom roka sa stala Liga proti rakovine

Pri príležitosti Medzinárodného dňa humanistov v nedeľu 21. júna Spoločnosť Prometheus – Združenie svetských humanistov na Slovensku po druhý raz udelila Ceny humanistov.

Čestný titul Humanista roka oddnes patrí občianskemu združeniu Liga proti rakovine za pomocnú ruku a rady, ktoré už 19 rokov poskytuje onkologickým pacientom, ako aj za podporu výskumných a klinických aktivít a zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti. Spoločnosť Prometheus obzvlášť vyzdvihla každoročný projekt Deň narcisov, ktorý Liga zorganizovala už 13-krát a podarilo sa jej doň zapojiť širokú verejnosť. Tento rok sa do Dňa narcisov zapojilo 630 subjektov z celého Slovenska, 441 škôl a 48 skautských organizácií, čo celkovo predstavuje 15.453 dobrovoľníkov. Pre dobrú vec sa podarilo vyzbierať 924.793 eur (27.858.836 Sk).

Cenu prevzala výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. Ako uviedla pre TASR, ocenenie je pre nich zadosťučinením, že si ich prácu niekto všíma. "Toto ocenenie si vážime a je to pre nás ďalšou vzpruhou do budúcna," povedala. Podľa nej ho dostali jednak vďaka uznávanej líderke Eve Sirackej a aj kvôli tomu, že veci robia z presvedčenia a transparentne vynakladajú získané prostriedky. "Najviac nás teší, že z radov podporovateľov a dobrovoľníkov je prevažná väčšina mladých ľudí," doplnila s tým, že aj to je dôkaz, že ani v dnešnej prekomercionalizovanej dobe humanizmus neumiera.

Veľvyslancom humanizmu sa tento rok stal vysokoškolský učiteľ a kultúrno-osvetový pracovník Jaroslav Čelko. Tento 85-ročný okrem iného vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied (SAV) prednášal spoločenské vedy, teóriu kultúry a verejnej mienky. Okrem toho pôsobil ako člen redakčnej rady a hlavný redaktor časopisu Ateista a založil humanistickú Spoločnosť Prometheus. Pred rokom získal titul Veľvyslanec humanizmu lekár a profesor Alexander Rehák za celoživotné dielo a úsilie pri šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku i vo svete. Humanistom roka 2008 sa stalo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, a to za úspešnú realizáciu projektu Vagón s výrazným humanistickým posolstvom určeným najmä mladej generácii. Druhý ročník udeľovania cien sa uskutočnil pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: