Počet seniorov v svetovej populácii sa do roku 2050 strojnásobí

Počet ľudí starších ako 65 rokov sa do polstoročia strojnásobí, čo znamená, každý šiesty človek na svete bude senior, varujú výsledky sčítania ľudu, ktoré dnes zverejnili v USA.

Počet starých ľudí na planéte je v súčasnosti takmer osem percent z celkovej 8,6-miliardovej populácie. Rast svetového obyvateľstva je však vyjadrený percentom o polovicu nižším. Svetová populácia "šedivie" už dlhé roky najmä kvôli klesajúcej pôrodnosti a napredovaniu v oblasti medicíny, ktoré pomáha predĺžiť ľudský život. Vedci varujú, že najvýraznejšie posuny vo vekovej štruktúre obyvateľstva nás ešte len čakajú, pretože generácia, ktorá sa narodila v čase takzvanej populačnej explózie sa už blíži k veku 65. Najvyšší pomer seniorov má Nemecko, Taliansko, Japonsko a Monako - 20 percent a viac.

"Dekáda po roku 2020 bude pre väčšinu rozvinutých krajín érou fiškálnej krízy, s dlhodobou stagnáciu ekonomického rastu a nepríjemnými politickými roztržkami ohľadom redukovania starobných benefitov," povedal Richard Jackson z Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá. Jednou z najviac postihnutých krajín bude podľa Jacksona Čína, kde už teraz pripadá na 100 pracujúcich 16 dôchodcov a väčšina mladých rodín má doma iba jedno dieťa. Pomer dôchodcov a pracujúcich sa podľa odhadov do roku 2025 zdvojnásobí a v roku 2050 už seniori prevládnu v čínskej spoločnosti 61-percentnou väčšinou. Nasledovať bude chudoba a s ňou spojené nepokoje.

Na opačnej strane tabuľky stojí Afrika, s odhadmi 5-percentného zastúpenia starších ľudí. Európa môže očakávať, že 29 percent jej populácie bude mať v roku 2050 prekročený vekový prah 65 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: