ANS chce posunúť účinnosť výnosu MZ SR o minimálnych požiadavkách

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) trvá naďalej na svojej požiadavke posunúť pre ústavné zariadenia účinnosť výnosu ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení z 30. júna na koniec roka 2011. Tento krok by podľa ANS mohol zmierniť negatívne dopady hospodárskej krízy na zariadenia, ako aj ich zadlžovanie a zabránil by likvidácii niektorých nemocníc. TASR informoval Miroslav Valaštík z Kancelárie ANS.

Ako pre TASR reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková, účinnosť výnosu sa ministerstvo presúvať nechystá. Objasnila, že MZ SR v tejto súvislosti komunikovalo napríklad s komorou lekárov, sestier i zdravotníckymi odborármi, ktorí mali k takémuto návrhu zamietavé stanovisko. "Pripojili sme sa k väčšine," konštatovala. Podotkla, že rezort od ANS žiadal ekonomickú analýzu dopadov tohto kroku, ako aj prínosov presunutia termínu, ale odpovede ministerstvo nedostalo. Valaštík tiež informoval, že ANS naďalej vyvíja iniciatívu o cenové zvýhodnenie služieb ústavnej pohotovostnej služby, aby sa vytvorili primerané podmienky na ich financovanie a udržala sa ich dostupnosť. ANS chce tiež upraviť cenové opatrenie, ktoré by zabezpečilo financovanie ústavnej pohotovostnej služby rovnakým spôsobom, akým je financovaná lekárska služba prvej pomoci alebo záchranná zdravotná služba, pretože väčšina nimi ošetrených pacientov prichádza na definitívne ošetrenie v nemocnici cez ústavnú pohotovostnú službu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: