Vyhlásenie Únie žien Slovenska k novele zákona zo dňa 19.06.2009

Únia žien Slovenska, mimovládna organizácia, zastupujúca široké spektrum žien na Slovensku, prijala s mimoriadnou nevôľou informáciu, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorým popreli právo ženy na slobodnú voľbu v otázke interrupcie.

Nie sme za neuvážený a ľahkovážny prístup ženy k takej vážnej otázke, ako je darovanie života, ale na druhej strane konštatujeme, že je to porušenie práva, ktoré žena ako občianka Slovenskej republiky má zaručené Ústavou SR. Týka sa to hlavne podania hlásenia štátnej inštitúcii o každej požadovanej interrupcii, vrátane osobných údajov ženy, ktoré neguje právo na súkromie, na ochranu osobných údajov a na dôvernosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na takýto zber údajov neexistuje nijaký legitímny dôvod.

Členky Únie žien Slovenska vyzývajú prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, aby tento návrh zákona nepodpísal.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: