Konzumácia zaplavených potravín môže byť vysoko riziková

Pri odstraňovaní následkov a škôd povodní a záplav je dôležité dbať na niekoľko zásad. Dôsledné odstránenie nečistôt a nánosov zo zaplavených pivníc a domov je samozrejmosťou. S tým je spojená nielen likvidácia zničených predmetov ale aj potravín. Tie by totiž mali byť uskladnené tak, aby neprišli do styku so záplavovou vodou. V opačnom prípade môže byť ich konzumácia vysoko riziková.

Výnimku tvoria podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva SR Lenky Šramkovej potraviny vo vzduchotesne uzatvorených plastových obaloch, skle a plechovkách, ktoré nejavia stopy porušenia. Aj tie však treba dôkladne vyčistiť. "Umyť v čistej vode so saponátom, potom v roztoku dezinfekčného prostriedku a opláchnuť čistou vodou. Neoznačené a silne znečistené konzervy a konzervy s veľmi poškodeným obalom je potrebné zlikvidovať," konštatovala pre TASR. Postihnutí povodňami by sa mali, naopak, vyvarovať konzumácii potravín, pri skladovaní ktorých došlo k poruche chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia, resp. ak sa začala meniť ich farba, konzistencia, alebo začali zapáchať. Nutné je tiež zlikvidovať chladené potraviny, ktoré boli pri teplote 6 stupňov C viac ako štyri hodiny, a mrazené potraviny, ak boli po rozmrazení voľne ponechané viac ako dve hodiny.

Dlhodobo zaplavené poľnohospodárske plodiny sa tiež neodporúča konzumovať. Krátkodobo zaplavené potraviny, ako napríklad koreňová zelenina a zemiaky, sa môžu použiť po dôkladnom očistení, umytí a varení najmenej 30 minút, najskôr však po troch týždňoch od skončenia záplav.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: