InkoFórum bližšie k pacientom aj odborníkom

Komunikáciu s pacientmi aj odbornou verejnosťou posunul o krok ďalej prvý ročník celosvetovej kampane pod názvom Svetový týždeň kontinencie na Slovensku, ktorý sa konal 22. až 28. júna t.r. Občianske združenie InkoFórum sa tak ako jedno z prvých pripojilo k Svetovému týždňu kontinencie, vyhláseného Medzinárodnou spoločnosťou pre kontinenciu (International Continence Society). Dlhodobým spoločným cieľom je vytvoriť stratégiu boja proti inkontinencii a posunúť úroveň poznania bioinžinierov, chemikov, farmaceutov v prospech jedincov trpiacich akoukoľvek formou inkontinencie moča a stolice. Prínosom by malo byť zosúladenie aktivít medzi jednotlivými krajinami a centralizovanie podujatí zameraných na riešenie problematiky inkoninencie.

Za holými číslami sa skrývajú osudy a kvalita života ľudí poznačených stratou sebadôvery či trpiacich menejcennosťou. Vyše 200 miliónov ľudí vo svete trpí inkontinenciou (samovoľným únikom moču). Na Slovensku je to asi 17 percent dospelých mužov a žien. Podľa epidemiologického odhadu (r. 2002) častejšie sa inkontinencia vyskytuje u žien ako u mužov. Stresová inkontinencia moču postihuje väčšinou ženskú populáciu (až 49%), kým u mužov je táto forma úniku moču zriedkavá (menej ako 10%) a väčšinou súvisí s predošlou operáciou na prostatickej žľaze. Približne desať miliónov Európanov a Európaniek trpí čiastočnou inkontinenciou stolice, teda neschopnosťou kontrolovať plyny alebo zabrániť odchodu stolice. Tri milióny ľudí v Európe trápi úplná inkontinencia - neschopnosť kontrolovať stolicu normálnej konzistencie. Aj keď je diagnostika a liečba inkontinencie z väčšej časti neinvazívna, priemerne až 40 percent ľudí vo svete trpiacich inkontinenciou nedostáva potrebnú zdravotnú starostlivosť. Týka sa to bez rozdielu aj slovenských pacientov.

„Úspešnosť liečby alebo sekundárna starostlivosť o inkontinentného pacienta je na Slovensku na veľmi vysokej úrovni. To čo momentálne na Slovensku zaostáva je otvorené informovanie o probléme a aktívne vyhľadanie lekárskej pomoci zo strany pacientov,“ uviedol doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., predseda Odborného výboru InkoFóra. Možností liečby, a tým zvýšenie kvality života pacientov je viac. Voľbu treba individualizovať podľa viacerých kritérií. Na základe udaných symptómov praktický lekár vie rozlíšiť, či má poslať pacienta k špecialistovi, väčšinou k urológovi a gynekológovi, prípadne či treba spolupracovať s ďalšími odborníkmi. Inkontinencia je multidisciplinárny problém. Nie vždy je prejavom starnutia. Môže byť príznakom poukazujúcim napr. na poruchu dolných močových ciest. Keď sa správne diagnostikuje príčina, najlepšie vo včasnom štádiu, vo väčšine prípadov je možné tento problém riešiť. Samozrejme, ak pacient vyhľadá včas lekára, ktorý sa v danej problematike vyzná. Napríklad urgentnú inkontinenciu dokážu vyliečiť u 95 percent ľudí tak, že nemajú žiadne problémy. Podmienkou je, že jedinec pravidelne užíva predpísané lieky a dodržiava veľmi jednoduché zásady životosprávy.

„Inkontinencia je problém, o ktorom treba hovoriť. Ostych treba dať bokom, iba tak budeme môcť postihnutým jedincom pomôcť. Budeme pokračovať v intenciách celosvetovej kampane, aby sme prispeli k zvýšeniu povedomia o probléme inkontinencie v radoch laickej aj odbornej verejnosti. Pacienti a ich rodinní príslušníci nájdu podporu a pomoc aj na našej webovej stránke www.inkoforum.sk,“ upresnil J. Švihra.

Autor článku: Viola Tóthová

Dátum zverejnenia: