V záujme zdravia a ekonomiky preventabilne proti pneumokokom

V záujme zdravia a ekonomiky preventabilne proti pneumokokom
Zdroj: bigstockphoto.com

Začiatkom júna tohto roku sa uskutočnil v Bruseli prestížny lekársky kongres Európskej spoločnosti pre detské infekčné choroby (ESPID - European Society for Paediatric Infectious Diseases). Súčasťou programu bola aj prezentácia výsledkov najnovších štúdií o účinnosti, zdravotnom, epidemiologickom i ekonomickom prínose pneumokokových vakcín pre najmladšiu populáciu.

Pneumokok je najčastejšou bakteriálnou príčinou bežných ochorení (zápal stredného ucha, zápal pľúc). Vyvoláva však aj závažné invazívne ochorenia (meningitída, otrava krvi), neraz končiace úmrtím alebo trvalým poškodením zdravia, najmä sluchu a reči. Deti do 5 rokov nedokážu tvoriť protilátky proti bakteriálnemu polysacharidovému puzdru pneumokokov. Istú formu ochrany predstavovala pre ne polysacharidová vakcína. Jej nevýhodou bolo, že u detí do 2 rokov veku nebola schopná vyvolať dostatočnú odpoveď imunitného systému. Prelom v prevencii proti závažným pneumokokovým infekciám priniesol objav konjugovanej vakcíny. Jej najväčšou výhodou je dlhodobá ochrana a nie je potrebné preočkovanie ani po dlhšom čase. Na trh sa dostávajú postupne ďalšie vakcíny. Samozrejme pred ich schválením a uvedením na trh prebiehajú prísne klinické skúšky.

Výskum 10-valentnej vakcíny spoločnosti GSK sa realizoval na viacerých významných nemocničných a akademických pracoviskách (napr. Laval University, Quebec, Kanada; Cincinnati Children's Hospital, Cincinnati, USA; Hospital La Paz, Madrid, Španielsko; Fakulta medicíny Univerzity v Aténach, Grécko; Detská nemocnica A. Kyriakoua v Aténach, Grécko; Hospital de Móstoles, Madrid, Španielsko; Malmö University Hospital, Švédsko a ďalších vrátane Slovenska). Výsledky preukázali, že jej prínos sa dá počítať v miliónoch eur, ktoré sa jej používaním ušetria. Napríklad vo Švédsku by sa celkové náklady na liečebnú starostlivosť pri vakcinácii 10-valentnou vakcínou znížili o 10 až 12 percent. Počet predpisovaných antibiotík danej vekovej skupine detí klesol o viac než 18 tisíc balení za rok. Pri používaní 10-valentnej vakcíny výrazne klesol výskyt akútnych zápalov stredného ucha, ktoré sú bolestivé a predstavujú najčastejšie pneumokokové ochorenie.

„Nová vakcína má potenciál znížiť výskyt závažných prípadov pneumokokových ochorení a akútnych zápalov stredného ucha. Vakcína preukázala doteraz najlepšiu ochranu pred akútnym zápalom stredného ucha spôsobených pneumokokom, a to až 51 percent. Okrem toho dokáže predísť až 90 % prípadov invazívnych pneumokokových ochorení. V praxi to znamená menej návštev lekára, menej chirurgických výkonov (ide najmä o zavádzanie drenážnych trubičiek do bubienka v prípade zápalov stredného ucha) a predpisovanie menšieho počtu antibiotík. Neodôvodnené predpisovanie antibiotík je hybnou silou celosvetového nárastu antibiotickej rezistencie, čo je dnes jeden zo svetovo najviac naliehavých zdravotných problémov,“ uviedla Katarína Gudiaková z agentúry Snowball Communications.

Desať sérotypov obsiahnutých v novej vakcíne predstavuje hlavné sérotypy vyvolávajúce ochorenie v Európe a sú zodpovedné za približne 56- 90 % prípadov invazívneho pneumokokového ochorenia (IPO) u detí vo veku do 5 rokov. V tejto vekovej skupine sú tri pridané sérotypy (1, 5 a 7F) zodpovedné za 3,3- 24,1% prípadov IPO v závislosti od krajiny a sledovaného časového obdobia. Znamená to, že chráni deti pred 10 najnebezpečnejšími typmi baktérie Streptococcus Pneumoniae, známej ako pneumokok. Európska lieková agentúra (EMEA) ju schválila v marci 2009 a v súčasnosti je už aj na slovenskom trhu.

Na jeseň tohto roku očakáva spoločnosť Wyeth v Európe registráciu novej vakcíny chrániacej pred 13 najnebezpečnejšími typmi baktérie pneumokok. Nová (kandidátna) vakcína PCV13 poskytne ochranu proti prakticky všetkým najnebezpečnejším kmeňom pneumokoka najmä deťom do piatich rokov veku. V tejto vakcíne je použitý overený proteínový nosič, ktorý sa už dlhodobo používa vo výrobe detských vakcín na celom svete. Obsahuje obranné látky chrániace proti 13 typom baktérie pneumokok, ktoré v najväčšej miere spôsobujú závažné pneumokokové ochorenia v Európe. Ide o sérotypy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F a 23F, 1, 3, 5, 6A, 7F a 19A. Spoločnosť Wyeth očakáva, že vďaka novému zloženiu bude možné ochrániť detskú populáciu až pred 92 percentami všetkých invazívnych pneumokokových ochorení.

Očkovanie proti pneumokom povinné už aj na Slovensku

Najnovšie poznatky v oblasti imunizácie podnietili Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby zaradila očkovanie malých detí proti pneumokokovým infekciám do kalendára očkovania ako najvyššiu prioritu pre Národné imunizačné programy vo svete. V súčasnosti ho už má zaradených viac ako 30 krajín sveta. Podľa vyjadrenia prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., prednostu Detskej kliniky DFNsP v Banskej Bystrici , skúsenosti z krajín, kde je očkovanie proti pneumokokom v národnom imunizačnom programe, ukazujú, že jeho zavedenie znamenalo zníženie výskytu pneumokokových infekcií u detí takmer o 80 percent.

Na základe Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o kontrole a prevencii prenosných ochorení rozhodol Úrad verejného zdravotníctva SR, že podľa nového očkovacieho kalendára platného od 1. januára 2009 je očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam súčasťou povinného očkovania aj na Slovensku. Detský lekár zaočkuje proti pneumokokovým infekciám každé dieťa narodené po 1. januári 2009 troma dávkami vakcíny, pričom očkovať sa začína v treťom mesiaci života. Povinné očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia. Individuálnym rozhodnutím jednotlivých zdravotných poisťovní sa bude riešiť úhrada konjugovanej vakcíny na ukončenie očkovania u detí z ročníka 2007 a očkovanie detí narodených v poslednom kvartáli roku 2008 .

Autor článku: Viola Tóthová

Dátum zverejnenia: