VšZP predlžovala zmluvy poskytovateľom, cenové podmieky sa nemenili

Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) sa dnes skončila platnosť zmlúv s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, so stomatológmi a s poskytovateľmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti. "VšZP sa dohodla na predĺžení platnosti týchto zmlúv do 31. marca 2010. Cenové podmienky zostávajú na úrovni 1. polroka 2009," uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. Do dnešného dňa platili aj zmluvy so všeobecnými nemocnicami. V prípade fakultných nemocníc a špecializovaných ústavov sa zmluvy naposledy predlžovali formou dodatkov do konca roka s tým, že cenové podmienky a zmluvné objemy platili tiež dodnes. "VšZP sa dohodla aj s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti, kde sa do 30. septembra cenové podmienky nemenia," priblížila Balážová.

Ako ďalej informovala, v rámci podpory prevencie VšZP od 1. júna zvyšuje cenu bodu pri preventívnych prehliadkach u všeobecných lekárov pre dospelých, ako aj pre deti a dorast, gynekológov a urológov z 0,027 eura (0,80 Sk) na 0,028 eura (0,85 Sk). Najväčšia štátna poisťovňa začiatkom apríla predĺžila všeobecným nemocniciam existujúce zmluvy do konca júna bez zmeny podmienok. VšZP predĺžila na rovnaké obdobie aj zmluvy pre gynekológov a poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. V prípade Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a kúpeľov má poisťovňa platné zmluvy do 31. marca budúceho roka vrátane cenových podmienok. Lekári všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú členmi Zdravity, majú zmluvy na dobu neurčitú.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: