Počet žiadostí o liečbu v zahraničí v minulom roku klesol

Napriek nižšiemu počtu žiadostí o udelenie súhlasu na poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), výdavky za jej poskytnutie v roku 2008 v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne vzrástli. Kým v roku 2007 predstavoval celkový objem úhrad za plánovanú zdravotnú starostlivosť poistencov SR v iných členských štátoch EÚ sumu 57,7 milióna Sk (1,9 milióna eur), v roku 2008 stúpli výdavky na jej poskytnutie o jeden milión Sk (33.200 eur), čo predstavuje medziročný nárast o 1,8 percenta.

"Počet žiadostí o udelenie súhlasu na poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ ako na Slovensku oproti roku 2007 mierne poklesol, a to zo 791 žiadostí v roku 2007 na 736 žiadostí v roku 2008," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Richard Demovič. Z podaných žiadostí zdravotné poisťovne 51 zamietli, čo v porovnaní s rokom 2007 vykazuje nárast o 11 žiadostí. Z nich v 34 prípadoch bolo možné poskytnúť požadovanú zdravotnú starostlivosť v medicínsky primeranom čase na území Slovenska. Vo zvyšných prípadoch išlo o žiadosti na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zo systému verejného zdravotného poistenia v SR.

Demovič zdôraznil, že tento dôvod sa v roku 2008 vyskytol po prvý raz, čo môže vyplývať zo zvýšeného povedomia poistencov o možnostiach liečby vo všeobecnosti, ako aj o alternatívnych možnostiach liečby konkrétnych ochorení v inom členskom štáte EÚ. Zdravotné poisťovne schvaľovali v roku 2008 poistencom v SR úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ v prípade, ak ochorenie nebolo možné diagnostikovať v SR, ak sa nemohlo liečiť v SR vo zvyčajnom termíne alebo sa vyčerpali všetky možnosti liečenia v SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: