Primeraná ochrana pred slnkom - prečítajte si odporúčania EK

Primeraná ochrana pred slnkom - prečítajte si odporúčania EK
Zdroj: bigstockphoto.com

Na začiatku dovolenkovej sezóny Európska komisia (EK) upozorňuje spotrebiteľov na význam primeranej ochrany pred slnkom počas tohto leta a upriamuje ich pozornosť na jasnejší systém označovania na opaľovacích prípravkoch. Nové etikety – vrátane nového UV-A loga alebo značky na obaloch opaľovacích prípravkov a zákaz používania zavádzajúcich termínov ako "sun blocker" či "úplná ochrana" – sú reakciou na odporúčanie komisie o opaľovacích prípravkoch, ktoré bolo prijaté v septembri 2006.

Komisia sa takisto usiluje o to, aby spotrebiteľom pripomenula, že existuje niekoľko dôvodov, prečo by mali byť opaľovacie prípravky iba jedným z viacerých opatrení potrebných na ochranu pred slnečným UV žiarením. Komisárka pre otázky spotrebiteľov Meglena Kunevová upozorňuje, že opaľovací prípravok je len jedno z viacerých opatrení potrebných na účinnú ochranu pred slnkom. Je nutné si všímať tieto nové označenia a na základe týchto informácií si vybrať, ktoré opaľovacie prípravky bude spotrebiteľ používať.

Európska komisia monitoruje vystavovanie sa ultrafialovému žiareniu v Európskej únii a jeho účinky na výskyt rakoviny kože ako aj rozvoj príslušných stratégií na prevenciu a zníženie rizika v rámci programu v oblasti zdravia.

Požiadavky týkajúce sa informácií na etiketách opaľovacích prípravkov boli stanovené v odporúčaní komisie o účinnosti opaľovacích prípravkov a údajoch uvedených na nich v septembri 2006. Podľa nich údaje ako "sun block" alebo "100 % ochrana" by sa už nemali uvádzať. Napriek častým údajom typu "sun blocker" a "úplná ochrana" žiadny opaľovací prípravok nedokáže zabezpečiť úplnú ochranu pred UV žiarením. Okrem tradičných opaľovacích faktorov by sa ako usmernenie pri výbere vhodného opaľovacieho prípravku mali uvádzať štandardizované slovné opisy ("nízka ochrana" – "stredná ochrana" – "vysoká ochrana" a "veľmi vysoká ochrana"). Nutné je tiež lepšie označovanie ochrany pred UV-A žiarením. Zatiaľ čo UV-B žiarenie zapríčiňuje "spálenie" pokožky, UV-A žiarenie spôsobuje predčasné starnutie pokožky a narúša imunitný systém človeka. Oba typy žiarenia značne zvyšujú riziko rakoviny kože. Takzvaný "ochranný slnečný faktor" sa vzťahuje iba na mieru spálenia pokožky (UV-B žiarenie) a nie na podobné účinky UV-A žiarenia. Pri opaľovacích prípravkoch s ochranou iba pred UV-B žiarením môže vzniknúť mylný dojem o ochrane, keďže nechránia pokožku pred rizikovým UV-A žiarením.

Výrobné odvetvie začína na etiketách svojich výrobkov zavádzať štandardizovanú značku UV-A, ktorá udáva úroveň minimálnej ochrany pred UV-A žiarením, ktorá sa zvyšuje spolu so zvyšujúcim sa ochranným slnečným faktorom a je založená na štandardizovanej metóde testovania. Colipa (Európske obchodné združenie zastupujúce záujmy výrobcov kozmetiky, toaletných potrieb a parfumov) vykonala druhýkrát prieskum medzi svojimi členmi s cieľom preskúmať situáciu na trhu EÚ v roku 2009 z hľadiska súladu úrovne opaľovacích prípravkov s odporúčaním EÚ. Pokiaľ ide o požadovanú úroveň ochrany pred UV-A žiarením v opaľovacích prípravkoch (podiel ochrany pred UV-A žiarením a UV-B žiarením v pomere najmenej 1 ku 3), 96 % výrobkov je v súlade s odporúčaním EÚ. Pokiaľ ide o používanie nového UV-A loga, v prípade 95 % opaľovacích prípravkov sa používa štandardizované UV-A logo združenia Colipa, čím majú spotrebitelia možnosť ľahko rozpoznať prípravky, ktoré poskytujú primeranú ochranu pred UV-A žiarením.Prieskum združenia Colipa všeobecne ukazuje, že prvky ochrany pred UV-A žiarením uvedené v odporúčaní Európskej komisie z roku 2006 skutočne prenikli na trh EÚ. Prakticky každý opaľovací prípravok ponúkaný spotrebiteľom je v súlade s očakávaniami Európskej komisie.

Spotrebitelia by mali hľadať výrobky so systémom lepšieho označovania. Zároveň sa spotrebiteľom odporúča, aby používali opaľovacie prípravky iba ako jeden z mnohých spôsobov ochrany pred slnkom. EK odporúča vyhýbať sa nadmernému slnečnému žiareniu v čase jeho najintenzívnejšieho pôsobenia, čo je obvykle medzi 11. h a 15. h. Žiaduce je chrániť sa vhodným oblečením, pokrývkou hlavy a slnečnými okuliarmi. Zásadne používať opaľovacie prípravky, ktoré chránia pred UV-B aj UV-A žiarením. Dojčatá a malé deti by nemali byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Správne nanášanie prípravku je rovnako dôležité ako jeho samotný výber. Aby sa dosiahla ochrana uvedená ako "ochranný slnečný faktor", musí sa naniesť množstvo 2 mg/cm2. To predstavuje asi 36 gramov (6 plných kávových lyžičiek) opaľovacieho krému na telo dospelého človeka. V súčasnosti spotrebitelia používajú obyčajne len asi polovičné množstvo. Takéto množstvo sa musí opätovne naniesť po kúpaní alebo utretí, aby sa ochrana udržala.

TASR informovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: