Podľa WHO sú úrazy na cestách stále vážnym problémom

Odhadovaná mortalita na slovenských cestách je 15,1 na 100.000 obyvateľov. Pre porovnanie napríklad v Česku je to 12, v Poľsku 14,7; v Maďarsku 12,3; v Rakúsku 8,3 a na Ukrajine 21,5 na 100.000 obyvateľov. Vyplýva to z Globálnej správy o stave bezpečnosti na cestách (The Global status report on road safety), ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Celkom 35 percent z celkovej mortality tvoria chodci, po osem percent cyklisti a vodiči dvoj-trojkolesových vozidiel. Presne 32 percent vodiči štvorkolesových vozidiel a 17 percent ich spolucestujúci. Výsledky poukazujú na to, že úrazy na cestách zostávajú stále vážnym verejnozdravotníckym problémom a to najmä v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Až k polovici smrteľných úrazov pritom dochádza v skupine chodcov, cyklistov a motocyklistov. V mnohých štátoch je potrebné prepracovať zákony o bezpečnosti na cestách a posilniť ich uplatnenie najmä z hľadiska prevencie vzniku úrazov.

Publikácia je prvou svojho druhu a hodnotí situáciu bezpečnosti na cestách v 178 krajinách. Autori vychádzali z údajov získaných zo štandardizovaného prieskumu, ktorý prebehol v roku 2008. Na Slovensku prieskum realizovala pracovná skupina pod vedením Martina Smreka, koordinátora programov spolupráce SR s WHO v oblasti úrazov a násilia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: