Prvé reálne výsledky eHealthu sa očakávajú v 2. kvartáli roku 2010

Prvé reálne výsledky informatizácie a elektronizácie zdravotníctva tzv. eHealth, ktorá je v súčasnosti v príprave tvorby, sa očakávajú v druhom kvartáli roku 2010. "V týchto dňoch pripravujeme Národný projekt. To znamená, sú prvé priority a dúfam, že všetko urobíme dobre pre to, aby sme 19. augusta, kedy je definitívny termín odovzdania Národného projektu, tieto peniaze z európskych štrukturálnych fondov získali a spravili úvod, vlastne prvé priority dali do reálnej prevádzky tak, ako ich plánujeme," uviedol pre TASR riaditeľ oddelenia informatiky ministerstva zdravotníctva Peter Szakács.

Ministerstvo financií totiž ešte v polovici máji tohto roka vyhlásilo výzvu na Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva (eHealth). Prostriedky budú pochádzať z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. "Prostredníctvom vytvorenia národného informačného systému a národného zdravotného portálu v rámci eHealth je potrebné poskytnúť pre riadenie, reguláciu a kontrolu aktérov v rezorte správne informácie, v správny čas a na správnom mieste," vysvetlil Szakács. Prvotnou úlohou eHelth-u je podporiť kvalitu, bezpečnosť, dostupnosť a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Medzi štyri hlavné priority patrí aj národný zdravotný portál. Podľa Szakácsa sú to autorizované informácie pre širokú verejnosť, nielen pre občanov, ale aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Národný zdravotný portál bude jediným autorizovaným miestom, kde sa dozviete informácie, tak ako reálne vyzerajú, to znamená, že budú autorizované všetkými zložkami ministerstva zdravotníctva, resp. celého rezortu," dodal. Ďalšou prioritou je zdravotná knižka občana, teda konsolidované údaje o tom, koľko bolo pacientovi poskytnutej zdravotnej starostlivosti, kým bola poskytnutá. Realitou by sa malo stať aj elektronické objednávanie. "Dnes sa tomu hovorí výmenné lístky, ktoré chceme prostredníctvom prvých služieb elektronického objednávania úplne odstrániť. To znamená, že všetko bude prebiehať elektronicky," skonštatoval Szakács. Štvoricu hlavných priorít podľa jeho slov uzatvára elektronizácia preskripcie a medikácie. Prioritou pri príprave celého systému je podľa Szakácsa bezpečnosť údajov a ich ochrana pred zneužitím.

Elektronizácia a informatizácia zdravotníctva je podľa jeho slov dôležitá aj napriek ekonomickej kríze. Skúsenosti krajín Európskej únie ukazujú, že priame ekonomické prínosy eHealth projektov výrazne prevyšujú náklady. Okrem ekonomických a zdravotných prínosov sú tu aj ostatné ako napríklad vyššia úroveň spokojnosti občanov, uľahčenie práce zdravotníckych pracovníkov či vyššia bezpečnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: