Štátne poisťovne SZP a VšZP by sa mali do januára 2010 zlúčiť, ostane iba VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Spoločná zdravotná poisťovňa by sa mali najneskôr do januára 2010 zlúčiť. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odhaduje, že celkové úspory a efektívnosť pri existencii jednej zdravotnej poisťovne štátu by predstavovali jedno percento z celkových výdavkov. Transformácia a reštrukturalizácia oboch štátnych poisťovní do jedného konsolidovaného celku, a to VšZP, by mala trvať do apríla 2011.

"Návrh umožní výraznejšie znižovať dopad hospodárskej krízy," konštatuje sa v materiáli. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. Rezort však upozorňuje, že v období do ukončenia celého procesu môže vyvstať potreba dočasného preklenutia deficitu zdrojov. Navrhuje preto poskytnutie v prípade zlučovania návratnú finančnú výpomoc štátu pre VšZP na racionalizačné činnosti jednej štátnej zdravotnej poisťovne a elimináciu dopadov hospodárskej krízy spojených so zlúčením.

Ministerstvo navrhlo zlúčenie oboch poisťovní v minulosti už viackrát. O takýto krok sa pokúsil aj predchádzajúci šéf rezortu Ivan Valentovič, ktorý tak reagoval na požiadavku vlády. Projekt sa však z dôvodu prechodu na euro odložil. Vláda v januári tohto roku vzala na vedomie správu, v ktorej MZ SR zlúčenie poisťovní neodporúčalo, nakoľko by bolo bez finančného efektu. Súčasný minister Richard Raši vtedy uviedol, že takýto krok by si vedel predstaviť v prípade existencie jednej poisťovne hospodáriacej s verejnými zdrojmi. Ostatné poisťovne mali ponúkať individuálne pripoistenie.

HPI: Zlúčenie VšZP a SZP je logickým krokom v čase krízy

Zlúčenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP), ktoré navrhuje ministerstvo zdravotníctva, je podľa analytika Health Policy Institu (HPI) Petra Pažitného logickým krokom v čase krízy. Zlúčenie dvoch štátnych zdravotných poisťovní navrhoval HPI ešte začiatkom tohto roka, keď analyzoval dopady hospodárskej krízy. Jednou z výhod by podľa Pažitného bola najmä úspora administratívnych nákladov SZP. Ďalšou úsporou by bolo, že VšZP môže mať u viacerých poskytovateľov nižšie ceny ako SZP. "Určite k tomuto zlúčeniu prispel aj prerozdelovák, lebo tým, že sa zmenil z 85 na 95 percent, získala síce VšZP veľké množstvo prostriedkov navyše, ale asi polovicu z týchto prostriedkov zaplatila SZP," skonštatoval Pažitný pre TASR. Riziko zlúčenia vidí v tom, ako sa k zlúčeniu postaví Protimonopolný úrad. "Aby nedochádzalo na niektorých územiach k zneužívaniu dominantného postavenia," dodal.

Obe zdravotné poisťovne sa v súčasnosti oboznamujú s materiálom ministerstva a vyjadria sa k nemu v rámci pripomienkového konania. Ministerstvo v ňom odhaduje, že celkové úspory a efektívnosť pri existencii jednej zdravotnej poisťovne štátu by predstavovali jedno percento z celkových výdavkov. Transformácia a reštrukturalizácia oboch štátnych poisťovní do jedného konsolidovaného celku, a to VšZP, by mala trvať do apríla 2011. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. Rezort však upozorňuje, že v období do ukončenia celého procesu môže vyvstať potreba dočasného preklenutia deficitu zdrojov. Navrhuje preto poskytnúť v prípade zlučovania návratnú finančnú výpomoc štátu pre VšZP na racionalizačné činnosti jednej štátnej zdravotnej poisťovne a elimináciu dopadov hospodárskej krízy spojených so zlúčením.

Ministerstvo navrhlo zlúčenie oboch poisťovní v minulosti už viackrát. O takýto krok sa pokúsil aj predchádzajúci šéf rezortu Ivan Valentovič, ktorý tak reagoval na požiadavku vlády. Projekt však z dôvodu prechodu na euro odložili. Vláda v januári tohto roku vzala na vedomie správu, v ktorej Ministerstvo zdravotníctva SR zlúčenie poisťovní neodporúčalo, keďže by bolo bez finančného efektu. Súčasný minister Richard Raši vtedy uviedol, že takýto krok by si vedel predstaviť v prípade existencie jednej poisťovne hospodáriacej s verejnými zdrojmi. Ostatné poisťovne mali ponúkať individuálne pripoistenie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: