Salmonelóza patrí medzi najčastejšie črevné infekcie

Aj napriek tomu, že výskyt salmonelózy v ostatných rokoch klesá, medzi najčastejšie vyskytujúce sa črevné infekcie patria podľa epidemiológov práve salmonelové infekcie. Ich výskyt stúpa najmä počas letných mesiacov. Popri nich však nielen na Slovensku, ale aj v Európe začína výrazne stúpať kampylobakterová infekcia. "Myslíme si, že je to aj preto, lebo sa zlepšila laboratórna diagnostika a zvýšil sa počet laboratórií, ktoré tieto ochorenia vedia diagnostikovať," uviedla pre TASR Lucia Hrivniaková z odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Črevné ochorenia majú podobný priebeh. Sú sprevádzané hnačkami, navyše, pre salmonelózu je charakteristická aj vysoká teplota. Pri ich liečbe je dôležitá najmä rehydratácia. Inkubačná doba salmonelózy je 8 hodín až dva dni, u kampylobakteriózy približne tri dni. Podľa Hrivniakovej je v prípade podozrenia na infekciu dôležité čo najskôr vyhľadať lekára. Nejde síce o smrteľné ochorenia, no pre pacienta znamenajú diskomfort a spôsobujú vysokú mieru práceneschopnosti. Najrizikovejšie skupiny tvoria malé deti a starší ľudia, pre ktorých predstavuje dehydratácia vážne nebezpečenstvo.

Rizikovými potravinami kampylobakteriózy sú najmä hydinové výrobky a hydinové mäso. Naopak, salmonelóza môže byť v širokej škále potravín, najčastejšie však vo vajciach, vajcových výrobkoch, hydine, mlieku a mliečnych výrobkoch. "Salmonelóza sa môže preniesť aj kontaminovaným ovocím alebo zeleninou. Veľmi často sa vyskytuje aj s kampylobakteriózou, keď sa spolu pripravuje hydina a k tomu šalát. Preto je potrebné pripravovať potraviny oddelene a dôkladne umývať kuchynský riad," vysvetlila Hrivniaková. V tomto roku bolo zatiaľ na Slovensko hlásených celkom 11 epidémií salmonelózy. Z nich osem bolo podľa slov epidemiologičky malých, ochorelo v nich do deväť ľudí a išlo väčšinou o rodinné epidémie. "Len tri epidémie boli nad desať chorých. Situácia je zatiaľ priaznivá," dodala. Keďže letné mesiace kvôli vyšším teplotám znamenajú aj vyššie riziko konzumácie epidemiologicky rizikových potravín, odborníci odporúčajú dodržiavať niekoľko zásad. Dbať na hygienu pri príprave pokrmov, dodržiavať podmienky skladovania a manipulácie s potravinami a potraviny dostatočne tepelne upravovať.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: