Kapacita kúpaliska sa odvíja od kapacity vodnej plochy

Na umelom kúpalisku by mal mať každý návštevník dva metre štvorcové oddychovej plochy a okrem plochy na slnenie a ležanie by mal mať k dispozícii aj miesto určené na aktívny oddych. Kapacita kúpaliska sa odvíja aj od kapacity vodnej plochy. Uviedla to pre TASR Zuzana Valovičová z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "V súčasnosti zaznamenávajú veľký rozvoj najmä umelé a termálne kúpaliská a ľudia majú stále väčší záujem navštevovať kúpaliská s atrakciami," dodala s tým, že návštevnosť prírodných kúpalísk mierne klesá.

Podľa ÚVZ je v letnej sezóne 2009 na Slovensku pod dohľadom hygienikov 72 prírodných kúpalísk, 177 umelých kúpalísk s približne 500 bazénmi, pričom jednu tretinu z nich tvoria termálne kúpaliská. Za termálne sa pritom považuje to, kde je aspoň jeden bazén napĺňaný termálnou vodou. Vstupom do Európskej únie (EÚ) a prebratím európskych predpisov vyplynula aj Slovensku povinnosť reportovať kvalitu vôd na kúpanie. "Od roku 2004 hlásime Európskej komisii (EK) údaje o kvalite vody na kúpanie. V tomto roku bolo do sledovania zahrnutých 36 vodných plôch," spresnila. Zároveň informovala, že EK má platnú legislatívu len pre prírodné kúpaliská a SR prebrala požiadavky európskej smernice aj do našich právnych predpisov, "čiže sme plne v súlade s požiadavkami EÚ."

Podľa Valovičovej sa v EÚ sleduje viac ako 21.000 kúpacích oblastí, pričom dve tretiny z tohto počtu sú pobrežné oblasti a jednu tretinu tvoria vnútrozemské jazerá a rieky. Prírodné kúpaliská sa delia podľa toho, či sú prevádzkované. "Prírodné kúpaliská s organizovanou rekreáciou sú kúpaliská s prevádzkovateľom, ktorý je v plnom rozsahu zodpovedný za objekt a majú všetku potrebnú vybavenosť a zázemie. Medzi prírodné kúpaliská patria aj plochy s neorganizovanou, tzv. divokou rekreáciou bez prevádzkovateľa," vysvetlila.

Orgány verejného zdravotníctva hodnotia kvalitu vody najmä zo zdravotného hľadiska. "Kvalita vody sa posudzuje najmä podľa obsahu a množstva rozličných baktérií a vírusov. Niektoré ukazovatele, ktoré sa stanovujú v rámci vyšetrenia, napr. priehľadnosť vody, nemusia mať priamy zdravotný význam, ale môžu signalizovať napr. rozvoj siníc, nadobúdajú význam pri zachraňovaní topiacich alebo znižujú estetickú hodnotu vody," spresnila. Pri umelých kúpaliskách sa sleduje napríklad aj obsah chlóru ako dezinfekčného prostriedku.

"Každý ukazovateľ má stanovenú medznú hodnotu a frekvenciu vyšetrenia. Na prírodných kúpaliskách stanovujeme 27 ukazovateľov a na umelých kúpaliskách 21. V prípade prírodných kúpalísk sa do monitorovania priebežne zaraďujú aj lokality, ktoré ľudia začali vo zvýšenom počte navštevovať," dodala Valovičová.

Letná turistická sezóna sa začala na kúpaliskách 15. júna a monitorovanie kvality vody prebieha v dvojtýždňových intervaloch, pričom sa frekvencia môže zvýšiť v prípade zistenia problémov alebo nedostatkov na kúpalisku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: