Voda v detskom bazéne sa mení každý deň

Minimálna teplota v bazénoch umelých kúpalísk by mala byť 18 stupňov Celzia, pre plavecký bazén je stanovená teplota 26 stupňov, pre neplavecký 28 a pre oddychový 40 stupňov. Pri bazénoch, v ktorých presahuje teplota 36 stupňov Celzia, musí byť upozornenie, že pobyt v ňom sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnymi ochoreniami. "Pre detské bazény sú určené vyššie teploty od 28 stupňov Celzia," uviedla pre TASR Zuzana Valovičová z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Kvalita vody na kúpaliskách sa posudzuje podľa 21 ukazovateľov. Na rozdiel od prírodných kúpalísk sa napríklad stanovuje aj prítomnosť dezinfekčných prostriedkov, najmä chlóru. Podľa Valovičovej závisí výmena vody na umelých kúpaliskách od typu bazénu. Tie s recirkuláciou majú počas prevádzky trvalú výmenu vody a dezinfekciu. Intenzita recirkulácie a množstvo riediacej vody sa určuje podľa počtu návštevníkov, aby bola zabezpečená vyhovujúca kvalita. Celý objem bazénu by sa mal vymeniť zhruba raz za šesť mesiacov.

U bazénov bez recirkulácie sa žiada výmena 10 percent kapacity jeho objemu za deň. Vypúšťať sa musí raz za dva týždne. "Vyššie nároky sú kladené na detské bazény, kde sa musí voda vypustiť každý deň po skončení prevádzky. Voda v brodiskách sa musí vymieňať každé tri hodiny," dodala. Kvalitu vody na prírodných kúpaliskách určuje 27 ukazovateľov, pričom najviac ju ovplyvňuje počasie. Najčastejšou príčinou nevhodnosti týchto lokalít na kúpanie býva výskyt siníc. Podľa Valovičovej ich rozšírenie, podobne ako aj rias súvisí s prísunom živín do týchto lokalít, pričom prioritné postavenie má fosfor. Sezónne rozdiely počas roka spôsobuje rozdielna teplota, dĺžka slnečného svitu, prietokové pomery na vodnej ploche. Zdrojom živín môže byť aj poľnohospodárska činnosť a produkcia splaškových a niektorých priemyselných odpadových vôd.

"K vybavenosti umelých kúpalísk patria toalety, sprchy, skrinky, šatne, miestnosti na poskytovanie prvej pomoci, brodítka, plochy na ležanie, slnenie, priestor vyhradený na šport a hru pre deti a pre dospelých. Hygienické zariadenia, toalety, sprchy, kabíny na prezlečenie, bóje vyznačujúce vodnú plochu, plavčík a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci nesmú chýbať ani na prírodnom kúpalisku s prevádzkovateľom," spresnila požiadavky vybavenia objektov na kúpanie Valovičová. Vybavenosť na plochách bez prevádzkovateľa je podľa nej veľmi nízka.

V praxi sa pracovníci úradu najčastejšie stretávajú najmä s prekročením mikrobiologických ukazovateľov. V prípade umelých kúpalísk je to nedodržanie hodnoty chlóru, prípadne teploty vody s prekročením fyzikálno-chemických ukazovateľov. "Väčšinou ide o menšie nedostatky, kedy bývajú nariadené opatrenia ako zvýšenie dopúšťania vody, zvýšenie účinku recirkulácie a dezinfekcie, prípadne vypustenie a vyčistenie bazénu. Účinnosť týchto nariadených opatrení sa, samozrejme, kontroluje a len ojedinele dochádza k prekročeniu ukazovateľov kvality vody v takej miere, že si vyžiada až uloženie pokút, prípadne až vydanie zákazu kúpania," spresnila odborníčka.

Valovičová na záver odporučila, že v prípade nespokojnosti alebo podania sťažnosti sa môže rekreant obrátiť na prevádzkovateľa, prípadne na miestny príslušný úrad verejného zdravotníctva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: