Profesionálna cyklistika poškodzuje spermie, varujú odborníci

Intenzívny tréning pri profesionálnej cyklistike poškodzuje spermie. Uvádzajú to závery štúdie, ktoré nedávno predniesli na výročnej konferencii Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu v Amsterdame. Profesorka Diana Vaamondová spolupracujúca s Lekárskou fakultou Španielskej univerzity v Córdobe zistila, že veľmi intenzívne trénovanie triatlonistov výrazne znižuje kvalitu ich spermií. Už predchádzajúce štúdie tímu profesorky Vaamondeovej ukázali, že nielen vysoká intenzita, ale aj veľký rozsah tréningu môže mať škodlivé účinky na kvalitu spermií.

V najnovšej štúdii vedci analyzovali kvalitu spermií 15 triatlonistov s priemerným vekom 33 rokov. Triatlonisti venujú najväčšiu časť tréningu práve bicyklovaniu a táto aktivita jasne súvisí s kvalitou spermií. Čím viac času a čím dlhšiu vzdialenosť športovec strávi bicyklovaním, tým horšiu má kvalitu spermií. Podľa vedcov spôsobuje redukciu kvality spermií viacero faktorov. Podráždenie a stlačenie semenníkov k sedadlu, ale aj miestne teplo vyvolané tesným oblečením môžu vysvetliť časť problému. Štúdia však uvádza, že významnú úlohu môžu mať aj malé kyslíkové molekuly, ktoré sú prirodzeným vedľajším produktom okysličovania v procese látkovej premeny. Reagujú na stres svojím zväčšovaním až do takého rozsahu, ktorý môže poškodiť stavbu buniek.

Rovnako aj energetická nerovnováha môže mať svoju úlohu pri poškodzovaní kvality spermií. Profesorka Diana Vaamondová považuje za nevyhnutné uplatniť "ochranné opatrenia" pre profesionálnych športovcov, aby sa zabránilo poškodenie kvality ich spermií, vrátane zmrazenia týchto spermií predtým, ako začnú intenzívne trénovať.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: