MZ SR k DFN Košice a Leteckej vojenskej nemocnici

Ministerstvo zdravotníctva SR po analýze všetkých argumentov Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice na rekonštrukciu a dostavbu budovy podporuje snahu nemocnice čo najrýchlejším a najekonomickejším spôsobom vyriešiť akútnu situáciu v starostlivosti o detských pacientov v Košickom kraji. Vypracovanie kompletného stavebného zámeru prestavby Leteckej vojenskej nemocnice (LVN) na DFN ukázalo finančne a časovo nákladné riešenie.

Aj preto v čase hospodárskej krízy vítame snahu vedenia DFN riešiť situáciu výrazne úspornejším a rýchlejším spôsobom, ktorým by sa ušetrilo okolo 22 mil. eur. Aby sme predišli akýmkoľvek špekuláciám o "zbytočne vyhodených peniazoch" DFN za prenájom priestorov v LVN, treba opäť zdôrazniť, že vypracovanie stavebného zámeru bez nájmu daných priestorov nebolo možné. Nájom DFN Košice v LVN bol vo výške vyrátaných prevádzkových a udržiavacích nákladov priestorov. Išlo iba o prevádzkové náklady príslušných organizácií, bez zarátania akéhokoľvek zisku do tejto sumy. MZ SR zároveň ostro vystupuje proti tendenčným vyjadreniam poslanca za SDKÚ-DS Viliama Novotného, že snahou rezortu zdravotníctva je dostať sa k lukratívnym pozemkom nemocníc a predať ich developerom. MZ SR preto v súčasnosti zvažuje podanie trestného oznámenia na pána poslanca za šírenie nepravdivej informácie a osočovanie dobrého mena. Využitie priestorov LVN pre pacientov je aj naďalej v perspektívnom pláne. Nemocnica prišla s niekoľkými variantmi. Ide napríklad o chronické sociálne lôžka, denný stacionár, hospic, priestory by sa dali využiť aj pre starostlivosť o vojenských veteránov. DFN Košice navrhla napríklad komplexné Perinalotologické centrum – podľa modelu Ústavu pro péči o matku a dítě v Prahe – Podolí. Vzhľadom na špecifickú situáciu na východe Slovenska by sa v centre mohol koncentrovať tím gynekológov, pôrodníkov a neonatológov, ktorí by poskytovali komplexnú starostlivosť ženám s problémami počas tehotenstva a následne novorodencom s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: