Šeroslepota

Šeroslepota
Zdroj: bigstockphoto.com

Šeroslepota (z latinského slova nyctalopia) predstavuje zhoršenie videnia v noci a za šera.

Najčastejšie sa spája s nedostatkom vitamínu A prijímaného v potrave. Medzi ďalšie príčiny zaraďujeme vrodené vývojové chyby a geneticky podmienené ochorenia s postihnutím sietnicového pigmentového epitelu, ktorý je nevyhnutný pre výživu a správnu funkciu svetlocitlivých buniek sietnice – čapíkov a tyčiniek. Pri tomto ochorení postupne dochádza k odumieraniu pigmentovej vrstvy sietnice a následne aj svetlocitlivých buniek, a to najmä tyčiniek.

Príznaky

Šeroslepota: ťažkosti spojené s orientáciou v tmavých priestoroch: divadlo, osvetlenie nočnej lampy, šoférovanie v noci alebo v hmle, predĺžená adaptácia pri prechode zo svetla do tmy

Trubicové videnie: predstavuje poruchu periférneho videnia - pacient udáva akoby pozeral cez trubicu, naráža do nábytku, prípadne do rámu dverí, udáva ťažkosti s periférnym videním pri športe (tenis), pocit blýskania pred okom (photopsia)

Dôležitá je rodinná anamnéza a vyšetrenie príbuzných, tiež zoznam používaných liekov a ich možná toxicita. Príznaky a vývoj ochorenia prebieha pomaly a bezbolestne!

Príčiny

Šeroslepota môže byť prvým príznakom nedostatku vitamínu A. Medzi ostatné príznaky radíme suché oko, nechutenstvo, poruchy hojenia rán a zmeny očnej spojovky, poškodenie očnej rohovky, ktoré môže viesť až ku slepote. Najviac sú ohrození starší ľudia a ľudia z nižších sociálnych vrstiev. Jej výskyt je bežný v určitých oblastiach sveta, kde je výživa chudobná na vitamíny. Vyskytuje sa aj u ľudí s poruchami vstrebávania živín. V skupine ochorení, ktoré sú podmienené geneticky sa prvé príznaky objavujú už v mladosti, ale môžu vzniknúť kedykoľvek od detstva až do 30.- 40. roku života, pohlavie nerozhoduje, výskyt 1/5000.

Diagnostika

Vyšetrenie oftalmológom pozostávajúce z vyšetrenia zrakovej ostrosti, merania vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka a očného pozadia.

Ďalšie vyšetrenia

  • Elektroretinogram pomocou ktorého je možné hodnotiť senzorickú aktivitu sietnice
  • Elektrookulogram (EOG)
  • Perimetria – vyšetrenie periférneho videnia – zúženie zorného pola
  • Farbocit – nie je postihnutý
  • Adaptácia na tmu - predlžená
  • Genetické testy

Liečba

Ak je príčinou šeroslepoty deficit vitamínu A, liečba pozostáva s podania 15,000 až 20,000 IU vitamínu A na kilogram telesnej hmotnosti po dobu minimálne 5 dní. V liečbe je nutné dodávať aj ostatné látky nevyhnutné pre správnu funkciu svetlocitlivých buniek medzi ktoré zaradujeme Lutein/Zeaxantin a omega3 nenasýtené mastné kyseliny. Dokázaný je pozitívny efekt vazodilatancii – prípravkov rozširujúcich cievy a zlepšujúcich prekrvenie. Pri geneticky podmienenom ochorení prebieha na experimentálnej úrovni chirurgická liečba s transplantáciou pigmentového epitelu a génovou terapiou.

Prevencia

Zdravé stravovanie pomáha predchádzať komplikáciám nedostatku vitamínu A. Jedlá bohaté na vitamín A sú: mlieko, syr, pečeň, oblička, rybací olej, mrkva, zemiaky, brokolica, špenát, žltý melón, ružový grapefruit. Pri ochorení podmienenom geneticky je nutná pravidelná kontrola oftalmológom so sledovaním progresie ochorenia.

Autor článku: MUDr. Radovan Piovarči, Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: