Systém čakacích listín pacientov na zákroky sa zjednotí

Vedenie zoznamov poistencov, ktorí čakajú na operácie, by mala od januára 2010 zjednotiť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. Poradovníky poisťovní existujú aj v súčasnosti, ale vzhľadom na chýbajúcu právnu normu sa jednotlivé čakacie listiny poisťovní navzájom nedajú porovnávať, keďže každá má vlastné pravidlá na ich vedenie. Ako pre TASR konštatovala hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková, vyhláška by mala zabezpečiť scelenie celého systému.

Podľa návrhu vyhlášky poskytovateľ odporučí poistencovi plánovanú zdravotnú starostlivosť v prípade, ak by mal na zákrok čakať dlhšie ako tri mesiace. Poistenec zároveň nebude môcť byť zaradený vo viacerých zoznamoch v prípade poskytnutia tej istej zdravotnej starostlivosti. Naopak, u rôznych diagnóz môže pacient figurovať vo viacerých poradovníkoch. Zdravotná poisťovňa bude môcť v záujme skrátenia lehoty na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti navrhnúť poistencovi jej poskytnutie aj u iného poskytovateľa. V prípade, že pacient zmení počas čakania poisťovňu, nová poisťovňa ho zaradí na koniec zoznamu. Čakacím lehotám nepodliehajú akútne prípady. Ak si to zdravotný stav pacienta vyžaduje, operácia je možná vo veľmi krátkom čase. Poradovník nie je ani na bežné operácie ako napríklad žlčník.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: