Rekreanti majú k dispozícii takmer 50 jazier a viac ako 140 kúpalísk

Návštevnosť prírodných kúpalísk je od začiatku sezóny nízka, ovplyvňuje ju najmä počasie. V súčasnosti si môžu dovolenkári vybrať z 20 prírodných kúpalísk s organizovanou rekreáciou, kvalita vody na kúpanie je vyhovujúca aj na ďalších 29 jazerách. Niektoré z týchto lokalít však nemajú požadovanú hygienickú vybavenosť alebo sú na nich prevádzkované len rekreačné a oddychové plochy ako napr. v strediskách RO Veľká Domaša.

Od 28. týždňa sú v prevádzke aj prírodné kúpaliská Zelená voda - Pláž Perla, VN Teplý vrch - Pláž Drieňok a RO Sigord (okres Prešov). "O prevádzku pláží požiadali aj prevádzkovatelia ATC Vodné dielo Orava - Slanica a ATC Vodné dielo Orava - Stará Hora, kúpanie tu však zostáva na vlastnú zodpovednosť," informuje na svojej internetovej stránke Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pre výskyt vodného kvetu vydali hygienici 6. júla zákaz kúpania v RO Gazárka Šaštín Stráže. Rekreanti by sa mali vyhnúť aj lokalitám Zelená voda Kurinec (Rimavská Sobota) a Tona Šurany (Nové Zámky). Dôvodom je naďalej platný zákaz kúpania.

Horúce dni môžu Slováci tráviť aj na 143 kúpaliskách (426 bazénov). Povolenie na prevádzkovanie vydali hygienici aj kúpaliskám Barnova Rika a RO Sninské rybníky (okres Humenné), Kúpeľu Margita Levice, Plážovému kúpalisku Banská Bystrica, Dolné Strháre (okres Veľký Krtíš), Kúpalisku Neresnica vo Zvolene, Kúpaliskám Bretka a Vlachovo v okrese Rožňava, Letnému kúpalisku Pezinok - Sever a Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch (detský bazén nebude z technických dôvodov v LTS v prevádzke). Po odstránení nedostatkov vydali hygienici súhlas aj na prevádzkovanie Plážového kúpaliska Tornaľa. V prestavbe je naďalej bazén Rotunda THERMALPARKu Dunajská Streda. Mimo prevádzky zostáva 29 kúpalísk (60 bazénov).

Prírodné kúpaliská sa delia podľa toho, či sú prevádzkované alebo nie. Prírodné kúpaliská s organizovanou rekreáciou sú kúpaliská s prevádzkovateľom, ktorý je v plnom rozsahu zodpovedný za objekt a majú všetku potrebnú vybavenosť a zázemie. Medzi prírodné kúpaliská patria aj plochy s neorganizovanou, tzv. divokou rekreáciou bez prevádzkovateľa.

Orgány verejného zdravotníctva hodnotia kvalitu vody najmä zo zdravotného hľadiska. Posudzuje sa predovšetkým podľa obsahu a množstva rozličných baktérií a vírusov. Niektoré ukazovatele, ktoré sa stanovujú v rámci vyšetrenia, napr. priehľadnosť vody, nemusia mať priamy zdravotný význam, ale môžu signalizovať napr. rozvoj siníc, nadobúdajú význam pri zachraňovaní topiacich alebo znižujú estetickú hodnotu vody. Pri umelých kúpaliskách sa sleduje napríklad aj obsah chlóru ako dezinfekčného prostriedku. Každý ukazovateľ má stanovenú medznú hodnotu a frekvenciu vyšetrenia. Na prírodných kúpaliskách stanovujú hygienici 27 ukazovateľov a na umelých 21.

Praktické informácie o kvalite vôd na slovenských umelých a prírodných kúpaliskách, či ich mapy verejnosť nájde na stránke Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie. Portál umožňuje vyhľadávanie kúpaliska podľa názvu, typu či obce, v ktorej sa nachádza. Dostupné sú aj konkrétne údaje o kúpalisku a jeho aktuálny stav. Mapa kúpalísk SR zobrazuje mapu Slovenska a umiestnenie jednotlivých kúpalísk v rámci krajov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: