Podľa ASL by LSPP mala fungovať iba do 22.00 h

Brány Lekárskych služieb prvej pomoci (LSPP) by sa podľa Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR mali zatvárať už o 22.00 h. Ako dnes objasnil prezident asociácie Ladislav Pásztor, analýza ministerstva zdravotníctva preukázala, že v nočných hodinách využíva LSPP iba veľmi málo ľudí. Poslanec Jozef Valocký (Smer-SD) v parlamente navrhol, aby LSPP, ktoré v súčasnosti fungujú celú noc, ukončili svoju prevádzku už o polnoci. Pásztor v tejto súvislosti poukázal, že takéto opatrenie by skomplikovalo situáciu najmä zdravotným sestrám, ktoré by mali problém s dopravou domov z práce.

Prezident ASL SR tiež konštatoval, že súčasný model fungovania LSPP exemplárne porušuje európsku smernicu o pracovnom čase zdravotníckych pracovníkov, podľa ktorej má byť medzi jednotlivými smenami aspoň osemhodinový oddych. Európskej komisii sa však lekári sťažovať nechystajú. Súkromní lekári poukazujú i na problematické odmeňovanie LSPP. Pásztor priblížil, že v niektorých regiónoch dostávajú lekári 70 centov (21 Sk) na hodinu. Asociácia pritom navrhuje, aby minimálna hodinová odmena predstavovala 20 eur (602 Sk). Prostriedky by mali pochádzať zo zdravotných poisťovní a samosprávy.

Obmedziť počet hodín LSPP a tým znížiť počet služieb lekárov a sestier, ako aj ich zaťaženosť, má za cieľ návrh novely zákona od poslanca Valockého. Tá vychádza z analýzy ministerstva zdravotníctva. Právnou normou, ktorá prináša zrušenie LSPP po 24.00 h, by sa mal parlament zaoberať v septembri. "Zákon o LSPP je momentálne v druhom čítaní, na pôde Národnej rady SR bude vytvorený dostatočný priestor na to, aby sa zákon mohol variovať," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková s tým, že sa bude diskutovať o všetkých možnostiach. Doplnila, že výsledok bude závisieť od hlasovania poslancov, ktoré bude ministerstvo rešpektovať, ak zákon podpíše aj prezident.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) tvrdí, že problematika LSPP by nemala byť riešená plošne, ale mala by byť v kompetencii samosprávnych krajov. Z pohľadu BSK možno podľa vedúcej oddelenia komunikácie s verejnosťou Milky Podmajerskej uvažovať aj o skrátení LSPP do 22.00 h. BSK si vie predstaviť spolufinancovanie hodinovej odmeny lekárov, ktorý slúžia na pohotovosti, avšak opäť len za podmienky, že bude mať dosah na všetky súvislosti LSPP bez toho, aby o niektorých záležitostiach rozhodovalo povedzme ministerstvo zdravotníctva. "Je predsa nelogické, aby sme z nášho rozpočtu platili niečo, na čo nemáme reálny dosah, doplnila Podmajerská.

Podľa analýzy rezortu je sieť poskytovateľov LSPP výrazne predimenzovaná. Ako priblížil riaditeľ Sekcie zdravia Adam Hochel, vyťaženosť LSPP pre dospelých je po polnoci na úrovni osem percent, v prípade ambulantných pohotovostí pre deti dosahuje štyri percentá a zubno-lekárska LSPP je využitá na tri percentá. Podľa Hochela preto po polnoci môžu týchto pacientov relevantne ošetriť iné segmenty zdravotnej starostlivosti. Asociácia poskytovateľov LSPP SR zastáva názor, že poskytovanie LSPP navrhovaným spôsobom spôsobí predraženie tejto služby. Sanitky podľa asociácie budú musieť chodiť pre pacientov a voziť ich následne aj domov. Obáva sa, podobne ako ASL SR, že spomínaná úprava skomplikuje situáciu zdravotníckym pracovníkom, ktorí bude musieť do ambulancií dochádzať väčšie vzdialenosti.

LSPP je zdravotná starostlivosť (ZS), ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. "Nie je to zabezpečovanie neodkladnej ZS v život ohrozujúcich a urgentných situáciách," upozornil Hochel. Objasnil, že LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín. Všeobecní lekári, ktorí sú zo zákona povinní slúžiť na pohotovosti, sa v januári na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru sťažovali poslancom na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných Ústavou SR. V petícii, pod ktorú sa podpísalo takmer sto lekárov, žiadali riešenie platenia LSPP a jej zlej organizácie. Rezort na to reagoval vytvorením analýzy riešenia LSPP. Lekári vtedy poukazovali na to, že keď slúžia pohotovosť, pracujú 32,5 hodiny bez oddychu. Najprv slúžia na ambulancii, potom na pohotovosti a následne znova nastúpia na ambulanciu. Za najpálčivejšiu považovali situáciu u detských lekárov, ktorí vzhľadom na ich nižší počet majú dvakrát viac služieb ako lekári pre dospelých.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: