Zvyšovanie platov v zdravotníctve stále nie je isté, štrajk sa nechystá

Pracovníci v zdravotníckom sektore zatiaľ nevedia, či a v akej výške sa im v tomto roku budú zvyšovať platy. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) požaduje navýšenie na úrovni piatich percent. Ako pre TASR priblížil predseda SOZZaSS Anton Szalay, zvýšenie by chceli odbory dosiahnuť od 1. septembra. "Bude na rozhodcovi, ako rozhodne." Pripomenul, že v tomto roku sa upravovali platy pre verejnú a štátnu službu, hasičov, pedagógov či duchovných. Pýta sa preto, prečo nie aj pre zdravotníkov, ktorých produktivita práce sa zvyšuje.

Odborári pôvodne požadovali navýšenie o desať percent, vzhľadom na súčasnú finančnú a hospodársku krízu však chcú dosiahnuť navýšenie platov aspoň o minuloročnú mieru inflácie (4,6 percenta). Pretože sa odbory s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) a s Asociáciou fakultných nemocníc (AFN) nedohodli na kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, smerujú rokovania po sprostredkovateľoch pred rozhodcov. V prípade, že by sa situácia nevyvinula pre zdravotníkov pozitívne, štrajk zatiaľ nehrozí. "Štrajk ako taký je svojím spôsobom problematický," povedal Szalay s tým, že je otázna ochota členskej základne v situácii, keď mnohí ľudia prichádzajú o prácu vo výrobnej sfére. Takéto rozhodnutie chce preto ponechať na členoch odborov. Zároveň priblížil, že zdravotníci sú v rokovaniach s nemocnicami otvorení aj hľadaniu iných foriem kompenzácie napríklad v podobe finančného krytia potreby vzdelávania. "Aby sme tento krízový rok nejako prekonali."

Asociácia fakultných nemocníc má podľa svojho prezidenta Jaroslava Šajtyho záujem o zvyšovanie platov a zastabilizovanie zdravotníckeho personálu, ale chce pri tom vychádzať z reálnych podkladov. "Všetko musí byť reálne ekonomicky podložené," povedal pre TASR. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko konštatoval, že pre vyššie platy nie sú prostriedky. "Vzhľadom k finančnej situácii v štáte a od toho sa odvíjajúcich platieb zdravotných poisťovní pre zdravotnícke zariadenia, kde všetky ZP odmietli od 1. júla akékoľvek navýšenie cien, nemocnice nemajú žiadny priestor na zvyšovanie platov," uviedol pre TASR. Platy v zdravotníctve sa zvyšovali v roku 2006 dvakrát po desať percent, v roku 2007 o desať percent, v roku 2008 opäť o desať percent.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: