ASL SR: Pri rokovaniach o našich požiadavkách s poisťovňami budeme tvrdší

Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR dnes avizovala, že pri vyjednávaní zmlúv na budúci rok so zdravotnými poisťovňami (ZP) nebude taká ústretová ako v tomto roku. "Boli sme maximálne ústretoví, ale nie je možné, aby sme sa takto správali aj pri rokovaniach na budúci rok," konštatoval dnes prezident asociácie Ladislav Pásztor. Priblížil, že súkromní lekári požadovali na tento rok navýšenie cien výkonov a kapitácie o 20 až 30 percent. Cenové podmienky sa ale nakoniec nezmenili vôbec.

"Budeme určite tvrdší pri presadzovaní požiadaviek, pretože nás nikto nezbaví povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť," konštatoval. Podotkol, že pokiaľ má byť starostlivosť aj na budúci rok na súčasnej úrovni, čo sa týka kvality či dostupnosti, tak je logické, že sa to nedá za menej finančných prostriedkov. Upozornil, že prepad výberu poistného je evidentný rovnako ako zvýšenie dopytu po zdravotnej starostlivosti. Ten je podľa neho spôsobený prepúšťaním ľudí a následným dopadom na zdravie, ale vyšším záujmom o práceneschopnosť. Ministerstvo zdravotníctva SR očakáva v tomto roku nižší výber na zdravotnom poistení o 87 miliónov eur (2,6 miliardy Sk) s postupným nárastom výpadku verejných financií až na 148 miliónov eur (4,5 miliardy Sk) v roku 2012 oproti pôvodnému plánu. Ako ďalej pre TASR uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková, zdravotné poisťovne predpokladajú, že dopad ekonomickej a hospodárskej krízy v roku 2009 bude znamenať pokles príjmov na verejné zdravotné poistenie o 103,09 milióna eur (3,14 miliardy Sk).

Väčšina zdravotných poisťovní tak bude mať k dispozícii menej finančných prostriedkov, ako pôvodne predpokladali v rozpočtoch. Nižší výber poistného spôsobilo zvýšenie počtu nezamestnaných, pokles rastu priemerných miezd a nižšia platobná disciplína platiteľov. "To všetko spôsobuje, že poisťovne získavajú menej financií na zdravotných odvodoch, a tak aj menej prostriedkov na platby pre poskytovateľov," konštatovala Čižmáriková. Ako ďalej objasnila, popri nižšom výbere poistného sa budú zvyšovať výdavky zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť z dôvodu rastúcej nezamestnanosti a chorobnosti týchto poistencov. Priblížila, že pokles reálnych príjmov za ekonomicky aktívnych poistencov v porovnaní s rozpočtom na rok 2009 schválený vládou predstavuje za obdobie január až máj 2009 objem 38,3 milióna eur (1,6 miliardy Sk).

Pásztor vidí problém najmä v dodržiavaní platobnej disciplíny zo strany poistencov. "Darmo ho môžem sankcionovať ako poisťovňa, keď raz nemá, tak nemá," konštatoval. Pripomenul tiež, že štátny rozpočet nepočítal s takým množstvom nezamestnaných, ako je v súčasnosti. Pokračoval, že štát si naplánoval 100.000 nezamestnaných a s nimi súvisiace platby do zdravotných poisťovní. Nezamestnaných je však trikrát viac, ale na platbách sa to podľa prezidenta ASL SR neodrazilo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: