Falck Záchranná Academy bude učiť prvú pomoc cez e-learning

Jeden z najväčších poskytovateľov kurzov prvej pomoci pre autoškoly Falck Záchranná Academy získal akreditáciu pre výučbu poskytovania prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov formou dištančného vzdelávania, tzv. e-learning. Informovala o tom dnes hovorkyňa Falck Záchranná, a. s. Jana Hejjová.

Ako vysvetlila, e-learning umožní zefektívniť výučbu, pretože uchádzači budú môcť absolvovať trojhodinovú teoretickú časť kurzu na počítači s internetovým pripojením kdekoľvek. "Prostredníctvom našej webovej stránky sa uchádzač prihlási do aplikácie, v ktorej si osvojí teoretické vedomosti týkajúce sa poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, ako sú napríklad krvácanie, popáleniny alebo bezvedomie. Následne vyplní test, ktorý vyhodnotí internetová aplikácia," vysvetlil princíp elektronického vzdelávania riaditeľ Falck Záchranná Academy Eduard Horovský. Dodal, že v prípade úspešného absolvovania testu, uchádzač vytlačí formulár, ktorý je predpokladom zápisu na kurz a absolvovanie praktickej časti školenia. "Výsledky teoretických testov sú, samozrejme, vždy uložené aj u nás," poznamenal Horovský. Ako ďalej informovala Hejjová, praktická časť prebieha pod dohľadom skúsených záchranárov, zahŕňa nácvik jednotlivých spôsobov poskytnutia prvej pomoci, ktorý trvá päť hodín. "V mnohých prípadoch je pre účastníkov veľkým prínosom odbúranie psychických zábran vďaka tomu, že si vyskúšajú napríklad masáž srdca. Často totiž ľudia takúto prvú pomoc neposkytnú, pretože majú strach, aby ranenému neublížili. A pritom práve okamžitá laická prvá pomoc nezriedka rozhoduje o živote alebo smrti," doplnil Horovský.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: