MZ SR na elektronické služby plánuje vynaložiť viac ako 33,6 milióna eur

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje na Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva vynaložiť prostriedky vo výške viac ako 33,6 milióna eur bez DPH (1,012 miliardy Sk). Vyplýva to z údajov zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania, pričom ide o predbežné oznámenie. Predmetom zákazky je sprístupnenie elektronických služieb zdravotníctva (eHealth služby občanom) a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania je 15. september 2009. Na obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní. Národný projekt je zameraný na zabezpečenie centrálneho poskytovania verejných zdravotne relevantných informácií, elektronizáciu objednávania, procesov preskripcie a medikácie a poskytovanie zdravotných informácií.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: