Obe štátne poisťovne sa do roku 2011 zlúčia, ostane iba VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Spoločná zdravotná poisťovňa by sa mali zlúčiť. Transformácia a reštrukturalizácia oboch štátnych poisťovní do jedného konsolidovaného celku, a to VšZP, by mala trvať do apríla 2011. Zámer prípravy takejto koncepcie dnes vláda schválila. Ekonomické prínosy procesu zlúčenia zdravotných poisťovní budú známe do 30. septembra.

Návrh má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. Rezort však upozorňuje, že v období do ukončenia celého procesu môže vyvstať potreba dočasného preklenutia prípadného deficitu zdrojov. Navrhuje preto v prípade zlučovania poskytnutie návratnú finančnú výpomoc štátu pre VšZP alebo zvýšenie jej základného imania zo štátnych finančných aktív. Ministerstvo navrhlo zlúčenie oboch poisťovní v minulosti už viackrát. O takýto krok sa pokúsil aj predchádzajúci šéf rezortu Ivan Valentovič, ktorý tak reagoval na požiadavku vlády. Projekt sa však z dôvodu prechodu na euro odložil. Vláda v januári tohto roku vzala na vedomie správu, v ktorej MZ SR zlúčenie poisťovní neodporúčalo, nakoľko by bolo bez finančného efektu. Súčasný minister Richard Raši vtedy uviedol, že takýto krok by si vedel predstaviť v prípade existencie jednej poisťovne hospodáriacej s verejnými zdrojmi. Ostatné poisťovne mali ponúkať individuálne pripoistenie.

Raši sa neobáva odlevu poistencov v súvislosti so zlučovaním VšZP a SZP

Minister zdravotníctva Richard Raši sa neobáva prípadného odlevu poistencov v súvislosti so zlučovaním Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP). Ako konštatoval po dnešnom rokovaní vlády, v minulosti pri takomto kroku došlo k úbytku poistencov, myslí si však, že sa zlúčia aj súkromné zdravotné poisťovne, preto sa takejto situácie neobáva. Na Slovensku pôsobia tri súkromné poisťovne, a to Union, Dôvera a Apollo. Šéf rezortu však pripustil, že o zlučovaní zatiaľ nemá dôkaz. Prezident Združenia zdravotných poisťovní Eduard Kováč síce na jednej strane nevylúčil zlučovanie zdravotných poisťovní, no na strane druhej podotkol, že akékoľvek diskusie o zlučovaní poisťovní v súčasnosti by boli špekuláciami. "Čo sa týka aktuálneho stavu, tak nedávno, dva roky dozadu sa zlučovala Dôvera so Sideriou, takže žiadne zlučovanie nemožno vylúčiť," podotkol pre TASR s tým, že v prvom rade ide o záležitosť akcionárov, ktorá musí prebehnúť v súlade so zákonom.

Premiér Robert Fico na margo zlučovania štátnych poisťovní konštatoval, že nejde o žiadny nový nápad. "Zámer zlúčiť ich existuje dlhšie, teraz sme ale ďalej." Zlúčenie bude podľa neho viesť k významným úsporám a ak všetko pôjde podľa plánu, dôjde k nemu k 1. januáru 2010. Hovoriť o tom, aké finančné prostriedky si zlúčenie vyžiada, považuje minister Raši v súčasnosti za predčasné. Ekonomické prínosy procesu zlúčenia zdravotných poisťovní majú byť známe do konca septembra. Ako ďalej priblížil Raši, koncepciu zlučovania poisťovní, ktorú rezort pripraví, berie ako možnosť šetrenia zdrojov. "Aby sa ušetrili zdroje tam, kde sa ešte ušetriť má," uviedol s dôvetkom, že obe poisťovne poskytujú rovnakú činnosť. Doplnil, že potreba hľadania možností úspor vyplynula z väčšieho počtu nezamestnaných, nižšieho počtu ekonomicky aktívnych osôb, ako aj nižšieho výberu poistného. "V súčasnej dobe je tendencia, aby na našom trhu zdravotného poistenia boli iba silní hráči, ktorí sa budú vedieť vyrovnať aj so zníženým výberom príjmov do verejného zdravotného poistenia," povedal Raši. Predpokladá, že zlúčením vznikne jedna silná štátna poisťovňa, ktorá bude majoritný účastník trhu a tým bude aj finančne odolnejšia voči nástrahám hospodárskej krízy. Šéf rezortu zároveň odmietol, že by dôvodom zlučovania bola údajne zlá finančná situácia VšZP. Minister zdravotníctva si myslí, že vytvorenie jednej poisťovne prinesie nielen zrušenie duplicitných činností a zníženie administratívnych nákladov, ale aj zjednodušenie administratívy pre podnikateľov, zamestnávateľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pokračoval, že zefektívniť by sa tiež malo vymáhanie nezaplateného poistného. Prvé úspory očakáva už od 1. januára 2010. So zlučovaním pôvodne nesúhlasilo ministerstvo financií, ako však dnes objasnil jeho šéf Ján Počiatek, išlo iba o technické problémy. Teraz už rezort nemá žiadne problémy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: