Zdravotníctvo získalo v roku 2008 z verejného poistenia 3,2 miliardy eur

Zdravotníctvo malo v roku 2008 k dispozícii 3,2 miliardy eur (97,9 miliardy Sk) z verejného zdravotného poistenia, čo je o 318,7 milióna eur (9,6 miliardy Sk) viac ako v predchádzajúcom roku. Celkové disponibilné zdroje zdravotníctva predstavovali 4,6 miliardy eur (137,8 miliardy Sk), čo je oproti roku 2007 nárast o 14,3 percenta. Za tovary a služby nehradené z verejných zdrojov sa v zdravotníctve vynaložila jedna miliarda eur (30,2 miliardy Sk).

Počas uplynulého roku vykonávalo na Slovensku verejné zdravotné poistenie najprv šesť zdravotných poisťovní, pričom počas roku oznámila Európska zdravotná poisťovňa svoj vstup do likvidácie. Poisťovne ku koncu roka evidovali takmer 5,3 milióna poistencov. K začiatku roka 2008 zmenilo zdravotnú poisťovňu viac ako 232.191 poistencov. Najvyšší prírastok poistencov zaznamenala poisťovňa Dôvera a najvyšší úbytok zdravotná poisťovňa Union. Zdravotné poisťovne vykázali príjmy vo výške 3,3 miliardy eur (98,7 miliardy Sk). Po odpočítaní výdavkov z prerozdelenia zdravotné poisťovne vykázali výdavky spolu vo výške 3,4 miliardy eur (102,6 miliardy Sk). Najvyšší podiel na výdavkoch predstavovali výdavky na zdravotnú starostlivosť - 92,8 percenta. Poisťovne finančne uznali zdravotnícke výkony v hodnote 3,1 miliardy eur (92,5 miliardy Sk).

V roku 2008 sa tretíkrát uplatnil inštitút ročného zúčtovania poistného (RZP), vykonávalo sa ročné zúčtovanie poistného za rok 2007. Celkovým výsledkom ročného zúčtovania poistného je prínos vo výške 23,5 milióna eur (707,4 milióna Sk) do systému verejného zdravotného poistenia za podmienky, že všetky preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania za rok 2007 budú finančne aj vysporiadané.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: