Už batoľatá dokážu komunikovať znakovou rečou

Už batoľatá dokážu komunikovať znakovou rečou
Zdroj: bigstockphoto.com

Už deti v rannom veku dokážu so svojimi rodičmi plnohodnotne komunikovať prostredníctvom znakovej reči. Uviedla to pre TASR Anastázia Kormanová z Ambulancie rannej logopedickej intervencie.

"Znaková reč umožňuje deťom v rannom veku komunikovať takým spôsobom, ktorý je pre ne najprirodzenejší. Je určená pre obdobie, kým dieťa ešte nedosiahlo štádium hovorenej reči," vysvetlila s tým, že dieťa si môže vypomôcť znakovou rečou, ktorá vychádza z jeho prirodzených potenciálov. Citlivý rodič je podľa odborníčky k správaniu svojho potomka veľmi vnímavý. Už mamičky v pôrodnici vedia dešifrovať plač svojho dieťaťa medzi mnohými. "Z mimiky vedia odčítať stav dieťa, rozoznajú príčinu jeho dyskomfortu, pretože medzi rodičom a dieťaťom funguje tzv. intuitívna rodičovská didaktika. Nikto nás to ako rodičov neučil, ale máme to v sebe a vieme to z týchto neverbálnych spôsobov vycítiť," vysvetlila.

Zároveň dodala, že deti bežne znakujú veľmi krátko, iba určité obdobie, pretože prirodzene a plynule prejdú do obdobia hovorenej reči a znakovanie ďalej nepotrebujú. "Ak rodič podporí znakovú reč dieťaťa tým, že sa bude učiť znaky, ktoré dieťa vysiela alebo ich bude sám spontánne tvoriť, môže dieťaťu, ale aj sebe pomôcť v tom, aby sa štádium preklenutia nehovorenia a hovorenej reči vyplnilo plnohodnotnou formou komunikácie," spresnila. Znakovou rečou sa dajú podľa Kormanovej ukázať mnohé predmety a činnosti bežného denného života. K náročnejším patria abstraktnejšie pojmy, napr. láska, ale aj na tento pojem existuje znaková forma. "V bežnej znakovej reči pre batoľatá sa vyberajú slová alebo znaky, o ktorých predpokladáme, že môžu byť cieľom záujmu detí. Napr. oslovenia blízkych ľudí v okolí, činnosti, ktoré sa doma bežne dejú, obľúbené hračky," uviedla s tým, že ide presne o to, čo dieťa v rannom veku zažíva a o čo má záujem, napr. slnko, svetlo, strom, zvieratá, jedenie, pitie, kúpanie, mydlo a podobne.

Podľa odborníčky sú deti pripravené na znakovanie v štádiu nástupu univerzálnych gest, ktoré nastáva medzi 8. - 12. mesiacom života dieťaťa. Mnohé z detvákov dokážu tieto znaky využívať aj po nástupe hovorenej reči. "Znaková reč umožňuje batoľatám sprostredkovávať rodičom jasnejšie svoje pocity, rodičia sa zasa dokážu vyhnúť stresujúcim situáciám, keď nevedia, prečo dieťa plače," konštatovala. V tejto súvislosti upozornila na výsledky štúdií Baby Sings, ktoré ukázali, že znakovanie pomáha položiť pevné základy efektívnej komunikácie a posilňuje detskú sebadôveru. V budúcnosti je potom výsledkom posilnená emočná inteligencia a nadpriemerná komunikačná schopnosť.

"Zmysel znakovania je v tom, aby bol flexibilný a každému dieťaťu ulahodil podľa jeho možností a schopností," spresnila Kormanová. V komunikácii medzi dieťaťom a rodičom prebieha podľa odborníčky veľa zvláštností a má určité charakteristiky. "Ideálne je, keď rodič komunikuje s dieťaťom, nie na dieťa. Znaky umožňujú to, že rodič si viac všíma, čo robí dieťa, pretože keď sleduje znak, musí sa naň pozerať," vysvetlila. V tomto prípade je rodič k nemu bližšie, musia sa priblížiť, musia si znak ukázať a ak rodič vidí, že dieťa použije jednotlivé znaky a dieťa vidí spätnú väzbu u rodičia, ide o najväčšie pozitívum komunikácie, ktorá oveľa intenzívnejšie prehlbuje vzťah medzi dieťaťom a rodičom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: